MÜSLÜMAN İLE MÜMİN ARASINDAKİ FARK

Müslüman ile mümin arasında ne fark vardır? Müslüman insan mümin olmaz mı?

İslamiyeti kabul edip kelime-işehadet getiren insan müslüman olur. Müslüman olan insan, Allah’ın emir ve yasaklarını ve imanı kalbine geçirirse o zaman mümin olur.Müslüman ile mümin arasındaki farklar, Kur’an’ı Kerim’de Hucurat Suresi 14 ncü ayet şöyledir : “Göçebe Araplar biz iman ettik, diyorlar. Onlara de ki: Siz iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk, deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize girmedi.”
Demek ki,insan müslümanlıktan mümin derecesine yükselmek için bir gayret içine girmesi lazım.

Gelelim bir diğer konuya, Allah, gerçek mümin olanlara mutlaka yardım eder. Buna delil, Allah’ın şu ayetidir:
“Biz müminlere yardım etmeyi üzerimize borç kıldık” (Rum Suresi, 47 ayeti). Kendi kendimize sorularımızı şöyle sıralayabiliriz, müslüman ülkelerdeki insanlar mümin olsalardı diğer ümmetler ve halklar arasında daha önemli ve saygın bir konumda olurlardı.

Bunun delili Allah’nın şu ayetleridir:

“Allah kâfirlerin müminlere galip gelmesine asla imkân vermez.” Nisa: 141 ayeti)
“Allah müminleri içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir.” (Âli İmran Suresi,189 ayeti).
“Muhakkak ki Allah müminlerle beraberdir.” (Enfal Suresi, 19 ayeti).

Şimdi asıl soru şu? O halde müminler kimlerdir? Buna da Kur’an-ı Kerim şöyle cevap veriyor:
“Günahlarından uzaklaşan tövbekârlar, ibadetlerine devam eden âbidler, Allah’a hamd edenler, lezzetlerden uzaklaşarak oruç tutan zahitler, rükû ve secdeleriyle Rablerine boyun eğenler, iyiliği emredip, kötülüğü engelleyenler ve Allah’ın belirlediği sınırları aşmayanlardır.” (Tevbe Suresi, 112 ayeti)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir