İNSANOĞLU’NUN ATASI HZ. ADEM(AS)

İnsanoğlunun atası, Hazret-i Adem(AS) kıssası hakkında bilgi verirmisiniz?

Hz. Adem, Cennette yaşayan ve bir müddet sonra buradan dünyaya gönderilen ilk insan ve ilk peygamberdir. Hz. Adem’in adı Kur’an-ı Kerim’in 25 farklı yerinde geçmektedir. Hz. Adem “Ülü-l-azm” yani en yüksek derecedeki peygamberler arasında yer almaktadır.

İslami kaynaklarda insanlığın atası olması sebebiyle ebü’l-beşer, Kur’an-ı Kerim’de (Al-i İmran, 33) Allah’ın seçkin kıldığı kişiler arasında sayılmış olduğundan safiyyullah unvanlarıyla da anılmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’e göre, Allah, Adem’i yarattığı ve ona ruh verdiği zaman meleklere, “Adem’e secde edin!” diye emretmiş, bütün melekler bu emre uymuşlar (Bakara, 34,A‘raf, 11,Hicr, 29-31,İsra, 61,Kehf, 50, Taha, 116, Sad,72-74), İblis kendisinin ateşten, Adem’in ise topraktan yaratıldığını, ondan üstün olduğunu ileri sürerek emre karşı gelmiş (A‘raf, 12, Hicr, 33, İsra, 61, Sad, 76) ve bu yüzden lanetlenerek Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılmıştır. (Sad, 74-78). Bunun üzerine, Allah’tan kıyamete kadar, düşmanı olan Adem soyunu doğru yoldan ayırmak, kendi cemaatini çoğaltmak için mühlet istemiş (A‘raf, 13-18, Hicr, 34-43, İsra,61-65, Sad, 75-83, Allah da ona bu fırsatı vermiştir. Kur’an, sahih hadisler ve bunlara dayanan diğer güvenilir İslami kaynakların Hz. Adem hakkında verdiği bilgilerden çıkan sonuca göre Adem topraktan yaratılmıştır.

Hz. Adem ve Havva cennette kendilerine yasak kılınan meyveyi yedikten sonra, Allah tarafından dünyaya gönderilmişlerdir. Hz. Adem(AS) ve eşine yasaklanan bu ağacın ne olduğu kesin olarak bilinmiyor. Bu ağacın buğday veya üzüm veyahut da incir olduğu hakkında rivayetler vardır. Biz bu ağacın ne olduğunu bilemeyiz. Zira, Allah bu ağacın ismini bize bildirmemiştir. İnsanoğlu için hayatın başlangıcı da bu nokta olarak kabul edilmektedir. Hz. Adem ve Hz. Havva dünyaya geldikten sonra uzun yıllar birbirlerinden ayrı kalmışlardır. Ancak tövbe ettikten sonra Allah onları affederek, kavuşmalarına izin vermiştir. Hz. Adem, toprağı işleyip tarım yaparak neslini devam ettirmiştir.

Hz. Adem(AS)ın dili İslami telakkiye göre Arapça, Yahudi ve Hıristiyanlara göre ise Aramice idi. Hz. Adem(AS) yeryüzüne indirildikten sonra, Cenab-ı Allah insan neslinin hepsini onunla eşi Havva’dan yaratmıştır. Allah, bu hakikati Nisa Suresinde şu şekilde dile getiriyor:

“Ey insanlar! Sizi tek bir candan (Adem’den) yaratan, ondan da yine onun zevcesini (Havva’yı) yaratan ve ikisinden pek çok erkekler ve kadınlar türetip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının ” (Nisâ, 2)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir