İNSAN HAVASIZ, SUSUZ YAŞAYABİLİR Mİ?

İnsan havasız ve susuz yaşabilir mi? Bu mümkün değil,insan bünyesi hava ve su olmadan hayatiyetini devam ettiremez. İnsanın cesedi,vucüdu,azaları biran bile havasız susuz yaşayamaz. Aynı şekilde, insanda manevi duygu ve hissiyatlar vardır ki, onlar da Allah ismine ve manasına muhtaçtırlar. Allah ismi onların havası ve suyudur.

İnsanın ceset ve azalarını suya ve havaya muhtaç bir şekilde yaratan Allah, aynı şekilde manevi duygularını da kendi isimlerine muhtaç bir şekilde yaratmıştır.İnsan sürekli nefes aldığı gibi ruh da Allah’ı anmakla nefes alır.
Bu ihtiyaçtan dolayıdır ki, Kur’an’da en çok zikredilen ve her işin başında zikri emredilen “Besmele” olmuştur.
Risale-i Nur’un birçok yerinde Kur’an okumanın ve Besmele ile her işe başlamanın önemine dikkat çekilmekte. Ve insanın havaya suya ihtiyacı olduğu gibi Besmele’yede ihtiyacı dile getirilmekte :

”Hem herkes her vakit bütün Kur’ân’ı okumaya muktedir olamaz, fakat bir sûreye galiben muktedir olur. Onun için, en mühim makàsıd-ı Kur’âniye ekser uzun sûrelerde derc edilerek, herbir sûre bir küçük Kur’ân hükmüne geçmiş. Demek, hiç kimseyi mahrum etmemek için, tevhid ve haşir ve kıssa-i Mûsâ gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş.

”Hem cismânî ihtiyaç gibi, mânevî hâcat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur: cisme hava, ruha Hû gibi. Bazısına her saat: BİSMİLLAH gibi ve hâkezâ… Demek, tekrar-ı âyet, tekerrür-ü ihtiyaçtan ileri gelmiş ve o ihtiyaca işaret ederek, uyandırıp teşvik etmek, hem iştiyakı ve iştihayı tahrik etmek için tekrar eder.”(On Dördüncü Reşha)

Kur’an-ı Kerim’de insanların her türlü şirkten uzak tevhid esası üzere bir ömür geçirmeleri için, Allah’ın birliğine dair ayetler çok tekrar edilmiştir. Keza, o ağır şartlarda İslâm’ı yaşama ve anlatma mücadelesi veren sahabe-i kiram hazretlerinin istikbale ümitle bakabilmeleri için Hazreti Musa’nın (as.) muzafferiyeti ve Firavun’un akıbetiyle ilgili ayetler tekrarla nazara verilmiştir.

İnsanın güçsüzlüğünü ve fakirliğini unutmaması ve Rabbinin ona karşı ne kadar merhametli olduğunu düşünmesi için de ana rahminde geçirdiği safhalar birkaç kez hatırlatılmıştır.

Allah’ım, Kur’an’ı bize, dünyada dost,kabirde arkadaş, kıyamette şefaatçi eyle. Amin.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir