HZ. ABBAS’IN AZADLISI EBU RAFİ (RA)

Ebu Rafi, aslen Mısır’lı olup, Abbas bin Abdülmuttalip’in kölesidir. Asıl adı tam olarak bilinmemektedir. İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında Müslüman olan Ebu Rafi, köle olması sebebiyle müşriklerin zulüm ve baskısından çekinip müslüman olduğunu açık etmemiştir.

İslamiyeti ilk yıllarda kaabul eden Ebu Rafi, bu konuda şöyle der:

”Ben, Abbas bin Abdülmuttalip’in kölesi idim. İslamiyet ev halkı içinde duyulunca, Abbas müslüman oldu. Hanımı Ümmü Fadl da müslüman oldu. Ben de müslüman oldum. Ümmü Fadl ile ben müslümanlığımızı açıkladık, Abbas ise gizlerdi.”

Ümmü Fadl ile birlikte müslüman olam Ebu Rafi, köle olması sebebiyle Medine’ye hicret edememiş ve Mekke’de kalmıştı.
Bedir Gazvesi yapılmış, müşrikler mağlup olarak Mekke’ye dönmüştü. Zemzem kuyusunun yanında kendi işi ile uğraşan Ebu Rafi’nin yanında Ümmü Fadl’da vardı. Müslümanların müşrikleri yenmesini seviçle karşılamış bu mutlu haberi konuşuyorlardı. O sırada Ebu Lehep’te gelip oraya oturdu. Kendisine Kureyş’in mağlubiyet haberini verdiler. Bedir’den dönen Ebu Süfyan’da oraya gelince. Ebu Leheb, Ebu Süfyan’a dönerek.

”Ey Kardeşimin oğlu! Yanıma gel. Anlat bakalım nasıl oldu?” Ebu Süfyan şöyle anlatmaya başladı:

”Hiç sorma, müslümanlarla karşılaşınca sanki elimiz kolumuz bağlı idi. İstedikleri gibi hareket ettiler. Bir kısmımızı öldürdüler. Bir kısmımızı esir ettiler. Vallahi ben bizimkilerden kimseyi kınayıp ayıplamıyorum. Çünkü o sırada öyle kimselerle karşılaştık ki, yer ile gök arasında siyah beyaz atlar üzerinde beyazlara bürünmüş kimseler vardı.”dedi.
Sessizce onları dinleyen Ebu Rafi, birden ”Vallahi onlar meleklerdir.” diye haykırdı. Bu sözü duyan Ebu Leheb çılgına döndü. Ebu Rafi’ye şiddetli bir tokat atıp onu yere çarpıp dövmeye başladı. Bu gören Ümmü Fadl, eline aldığı bir direk ile Ebu Leheb’in başına vurdu. Onu başından yaraladı. Ebu Leheb’e dönen Ümmü Fadl, ”Sen onu kimsesiz ve güçsüz gördün öyle mi?” deyince Ebu Leheb, oradan sessizce ayrılıp gitti.

Bedir Gazvesinde, Abbas bin Abdulmüttalip’te esir alınmıştı. Ebu Rafi, efendisinin kurtuluş fidyesini Medine’ye götürdü. Daha sonra Abbas onu Efendimiz’e bağışladı. Ebu Rafi, Bedir gazvesinden sonra yapılan bütün gazvelerde Peygamber Efendimiz (ASM)ın yanında yer alıp savaştı. Hz. Peygamber, amcası Abbas’ın müslüman olmasını duyunca Ebu Rafi’yi azad edip cariyesi Selma ile evlendirdi. Peygamber Efendimiz (ASM)ın oğlu İbrahim’in doğum haberini getiren Ebu Rafi’ye Efendimiz bir köle hediye etti.

Peygamber Efendimiz (ASM)ın vefatından sonra Ebu Rafi İslam ordusuyla birlikte Mısır’ın fethine katıldı. Ebu Rafi’nin Hicri 35 veya 40 yılında Küfe veya Medine’de vefat ettiği rivayet edilmektedir. Allah, O’ndan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir