Yazılar

,

MUKAVKİSE GÖNDERİLEN MEKTUB

Peygamber Efendimiz (ASM) hangi devlet başkanlarına İslam'a davet mektubu göndermiştir? Mukavkis'e de davet mektubu göndermiş midir? Bütün insanlığa Peygamber olarak gönderilen Peygamber Efendimiz(AS) İslam dinini tebliğ etmek…

ELÇİ HATİP BİN EBU BELTEA

Peygamber Efendimiz (ASM)ın elçilerinden biri olan Hatip Bin Ebu Beltea, Yemen'den Mekke'ye gelip yerleşmiştir. Yemen'deki Kahtani veya Necm bin Adiyy kabilesine mensup olduğu dile getirilen Hatip, Ebu Beltea'nın oğludur. Cahiliye…

HZ. ABBAS’IN AZADLISI EBU RAFİ (RA)

Ebu Rafi, aslen Mısır'lı olup, Abbas bin Abdülmuttalip'in kölesidir. Asıl adı tam olarak bilinmemektedir. İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında Müslüman olan Ebu Rafi, köle olması sebebiyle müşriklerin zulüm ve baskısından çekinip…

MAHMİYE BİN CEZ (RA)

Mahmiye bin Cez, Mekke'de doğmuş, Cahiliye döneminde Kureyş'in kollarından Beni Sehm'in ortağı Beni Zübeyd mensubudur. İslam tebliğinin başladığı ilk yıllarda Müslüman olmuştur. Peygamber Efendimiz (ASM)ın insanları tek bir…

VAHİY KATİBİ ŞURAHBİL BİN HASENE(RA)

Şurahbil bin Hasene, Miladi 574 de Mekke'de doğmuştur. Babası Abdullah, çok küçük yaşta vefat ettiği için annesi Hasene'nin ismi ile tanınmıştır. Şurahbil, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiği Kureyş kabilesine…

CAHİLİYE DÖNEMİ İNSANLAR

Cahiliye dönemi sadece Arabistan'a ait bir dönem mi? Bütün insanlığı içine alan bir dönem mi? Cahiliye, Arabistan başta olmak üzere İnsanoğlu'nun yaşadığı bölgelerde, İslamiyetten önceki döneme Cahiliye devri denilir.…

ŞEYH SEYYİD FEHİM ARVASİ

Şeyh Fehim, 1825 yılında Arvas'ta doğmuş, Osmanlı dönemi alimlerindedir. Seyyid olup, soyu Hazret-i Hüseyin'e ulaşır. Arvâslı olduğu için "Arvâsî" lakabıyla tanınmıştır. Seyyid Fehim hazretleri, Doğu Anadolu'da yetişen…

İSLAM PARÇA PARÇA OLMUŞ

"Dedi: "İslâm parça parça olmuş." "Dedim: "Tahsile gitmişler. İşte Hindistan, İslâmın müstaid bir veledidir; İngiliz mekteb-i idadîsinde çalışıyor. Mısır, İslâmın zeki bir mahdumudur; İngiliz mekteb-i mülkiyesinden…

AKIL ALMAZ HATALAR

İKİNCİ MESELE: Yirmi sene evvel tab edilen Sünuhat risalesinde, hakikatli bir rüyada, âlem-i İslâmın mukadderatını meşveret eden ruhanî bir meclis tarafından bu asrın hesabına Eski Said’den sordukları suale karşı verdiği…

SUALLERE VERİLEN CEVAB

''Yirmi sene evvel tab edilen Sünuhat risalesinde, hakikatli bir rüyada, âlem-i İslâmın mukadderatını meşveret eden ruhanî bir meclis tarafından bu asrın hesabına Eski Said’den sordukları suale karşı verdiği cevabın bir parçası…