HALİD BİN BÜKEYR (RA)

Bükeyr bin Abdüyalil’in oğlu olan Halid bin Bükeyr, Mekke’de dünyaya gelmiştir. Dedesi Abdüyalil, Cahiliye döneminde Nufeyl bin Abdüluzza el Adevi ile yaptığı barış sebebiyle Adevi bağı ile de tanınır. Annesi Afra bint-i Ubyed ise, Medine’de Hazrec Kabilesinin Beni Neccar koluna mensuptur. Halid, Akil, İyas ve Amir ie birlikte dört kardeştir.

Halid bin Bükeyr, üç kardeşi ile birlikte İslam tebliğinin başladığı Nübevvetin ilk yıllarında Peygamber Efendimiz (ASM) ın bulunduğu Darülerkam’a gelerek müslüman olup Rasulullah’a biat etmiştir.

Hz. Peygamber, Nübüvvetin ilk yılında, Mekke’li müşriklerin giderek artan baskıları üzerine Mescid-i Haram içinde bulunan Erkam bin Ebülerkam’ın evini kendine ikamet olarak seçer. Burada sahabelere dini bigiler öğretirken bir yandan da İlahi gerçeği insanlara tebliğ eder. İşte bu eve gelen Halid ve kardeşleri İslamiyeti seçip, Efendimiz(ASM)a biat ederler.

Müslüman olanlara yapılan bütün işkence ve zulümlere maruz kalan Halid ve ailesi Medine’ye yapılan hicrete kadar Mekke de kalırlar. Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret etmesiyle de Halid bin Bükeyr ve ailesi topluca Medine’ye hicret kararı alırlar.

İslamiyeti kabul eden Halid bin Bükeyr, yıllarca Mekke’de müşriklerden gördükleri zorluk ve sıkıntılar içinde yaşamış ve hicret başlayınca da Mekke’deki evlerini kapatarak geride hiçbir kimse bırakmadan kadın, erkek, çoluk,çocuk ailecek Medine’ye hicret etmişlerdir. Muhacir olarak Medine’ye gelen aile Rafi bin Abdülmünzir’in evinde konaklamıştır. Daha sonra Halid bin Bükeyr Ensardan Yezid bin Vesene ile din kardeşi olmuştur.

Halid bin Bükeyr, Medine’de bir çok seferlere katılmıştır. İlk olarak Miladi 624 de Kureyş’li müşrikleri gözetlemek üzere kurulan Batn-ı Nahle Seriyyesine iştirak eder. Peygamber Efendimiz, Abdullah bin Cahş kumandasında Ebu Huzeyfe bin Utbe, Amir bin Rebia, Vakıd bin Abdullah, Ukkaşe bin Mihsan, Halid bin Bükeyr, Sad bin Ebu Vakkas, Utbe bin Gazvan, Süheyl bin Beyza’dan meydana gelen bir seriyye düzenler. Batn-ı Nahle de Amr bin Hadremi başkanlığındaki Kureyş kervanını görürler. Abdullah bin Cahş ve Sahabeler kervana saldırır. Hadremi’yi öldürüp, Osman bin Abdullah ile Hakem bin Keysan’ı esir alıp kervana el koyarlar. Böylece müslümanlar ilk defa bir düşmanı öldürüp, onlardan esir alıp ganimet ele geçirmiş olurlar.

Bedir Gazvesine kardeşleri ile katılan Halid bin Bükeyr burada büyük kahramanlık gösterir. Kardeşi Akil bin Bükeyr şehid olur. Halid, Efendimiz ile birlikte Uhud Gazvesine de katılır.

Adel ve Kare kabilesine mensup olan Altı-Yedi kişi Hicretin 4.ncü yılında Medine’ye gelirler. Efendimiz (ASM)ın huzuruna çıkarak:

”Ya Rasulullah, İslamiyet kabilemiz içinde yayılıyor, bize dini öğretecek kişiler gönder.” derler.

Bu talep üzerine Rasulullah, Halid bin Bükeyr’inde yer aldığı Yedi kişilik irşat heyetini gönderir. Heyet, Reci Suyu yanında konaklar. Bu sırada Lihyanoğullarından 100 kişilik bir gurup irşat heyetini kuşatır. Müşrikler, heyete teslim olun çağrısında bulunur.

Müşriklerin bu çağrısına Asım bin Sabit, Mersed bin Ebi Mersed ve Halid bin Bükeyr şöyle cevap verirler:

”Vallahi, biz hiçbir zaman müşriklerin ne sözlerini ne de akitlerini kabul ederiz.”

Müşriklerin saldırısına kahramanca karşı koyan Halid bin Bükeyr burada şehid edilir. Allah, O’ndan razı olsun.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir