BALIKLAR NİYE RAHATSIZ OLUYOR

İnsanların hata ve günahlarından dolayı balıkların ve diğer canlıların rahatı nasıl zarara uğruyor?

İnsanların imansızlık ve ibadetsizliklerinden dolayı afet ve belalar geldiği zaman, sadece insanlara ve masumlara değil, diğer canlı ve mahlukata da zarar veriyor.Bu mana Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif’te şöyle yeralmaktadır:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُص۪يبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَٓاصَّةًۚ وَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ

“Bir belâ, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar.” (Enfal, 25 nci ayet)

Hadîs-i Şerif’te, “Hattâ deniz dibindeki balıklar dahi günahkâr ve zâlimlerden şekvâ ediyorlar ki, onların yüzünden yağmur kesilir, hattâ bizim de nafakamız azalır” derler.

Üstad Hazretleri bu ayet hakkında şunları ifade ediyor:

“Yani, ‘Bir belâ, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar.'”

“Şu âyetin sırrı şudur ki: Bu dünya bir meydan-ı tecrübe ve imtihandır ve dar-ı teklif ve mücahededir. İmtihan ve teklif, iktiza ederler ki, hakikatler perdeli kalıp, ta müsabaka ve mücahede ile Ebu Bekirler âlâ-yı illiyyîne çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i sâfilîne girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller, aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup, mücahede ile mânevî terakki kapısı kapanacaktı ve sırr-ı teklif bozulacaktı.”(Sözler, On Dördüncü Söz’ün Zeyli)

Burada dikkatimize sunulan umumi felaket ve belalardan masumlar zarar görmeyip kurtulsa dinin gaye ve amacı bozulur. Zira din, bir imtihan ve tecrübedir. O vakit, Ebu Cehil gibi fenalar, aynen Ebu Bekir-i Sıddık(RA) gibi tasdik ederler. Onun için, deprem, sel gibi musibetlerden masumlar da bela çekerler.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir