Yazılar

SALTANATIN BİR SULTANI OLUR

BİRİNCİ SURET Hiç mümkün müdür ki, bir saltanat, bahusus böyle muhteşem bir saltanat, hüsn-ü hizmet eden muti’lere mükâfatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın? Burada yok hükmündedir. Demek, başka yerde bir mahkeme-i…

YASİN’LER TILSIMI AÇTI …

Süleyman Efendi, Mustafa Çavuş ve Bekir Beyin bir fıkrasıdır. Isparta’daki kardeşlerimizin fıkrasındaki dâvâyı ispat eden kuvvetli iki delili gösteriyor. Re’fet Bey ve Hüsrev gibi kardeşlerimizin harika bir surette yağan…

KUŞ YUMURTASININ UÇMAYI ÖĞRENMESİ

İKİNCİ HAKİKAT Rububiyet-i mutlakadır. Evet, bütün kâinatta, hususan zîhayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde, her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette, beraber ve birbiri içinde, hakîmâne, rahîmâne, bir dest-i…

BALIKLAR NİYE RAHATSIZ OLUYOR

İnsanların hata ve günahlarından dolayı balıkların ve diğer canlıların rahatı nasıl zarara uğruyor? İnsanların imansızlık ve ibadetsizliklerinden dolayı afet ve belalar geldiği zaman, sadece insanlara ve masumlara değil,…

AKILLI, GÜÇLÜ, ZEKİ OLANLAR

Canlılar rızıklarını kendi aklılları ve güçleri ile mi elde ederler? Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur adlı eserinde şöyle bir ifade dikkatimizi çekmektedir: ''Rızık,iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil,…

BİRİNCİ LEM’A’DAKİ SIR

Madem hakikî vaziyetimiz budur; Biz de, Hazret-i Yunus Aleyhisselâma iktidaen, umum esbabdan yüzümüzü çevirip, doğrudan doğruya, Müsebbibü’l-Esbab olan Rabbimize iltica edip لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ…

AZAMET VE KUDRET SAHNESİ

HAZRET-İ YUNUS ibni Mettâ Alâ Nebiyyinâ ve Aleyhissalâtü Vesselâmın münâcâtı, en azîm bir münâcattır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Hazret-i Yunus Aleyhisselâmın kıssa-i meşhuresinin hülâsası: Denize atılmış,…

GÜÇLÜLER Mİ? ZAYIFLAR MI?

Güçlüler mi, zayıflar mı rızıklarını kolay kazanır? Güç ile rızık arasında bir bağlantı var mı? Allah rızkı güç ve kuvvet ile ters orantılı yapmıştır. Yani güçlüler rızkı zorlukla elde ederken zayıflar kolaylıkla…

İSRAF VE İKTİSAT

        بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ - كُلُوا وَاشْرَبوُا وَلاَ تُسْرِفُو “Yiyin, için, fakat israf etmeyin.” (A’râf Sûresi,31.nci ayet) ''ŞU ÂYET-İ…

YAVRULARIN RIZKI RAHMETİN HEDİYESİDİR

''Kur’ân-ı Hakîmin âyât ve beyyinâtından istifaza ettiğimiz kat’î burhanlarla çok risalelerde ispat etmişiz ki, meşru rızık, iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil, belki acz ve iftikarın nisbetinde geliyor. Bu hakikati…