AMİR BİN RABİA (RA)

Amir bin Rabia, Hanımıyla birlikte İslamın davetini duyar duymaz kabul edip ilk müslüman olanlardandır. Müşriklerin baskıları yüzünden hanımıyla beraber iki defa Habeşistan’a hicret eden Amir bin Rabia, daha sonra Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret ettiğini öğrenir öğrenmez hemen Medine’ye hicret ederek ilk muhacirler arasında yer aldı.

Amir bin Rabia, Hz. Hamza ve Abdullah bin Cahş kumandasındaki seriyyelere ve Hz. Peygamber’in bütün gazvelerine katıldı. Hudeybiye’de, Hayber ve Mekke’nin fethinde ve Veda haccında bulundu.

Hz. Ömer(RA)ın döneminde Cabiye’ye giderken bayraktarlığını yapan Amir bin Rebîa, hac için Medine’den ayrılan Halife Osman(RA)’a da vekâlet etmiştir.

Rivayet ettiği yirmi iki hadis Kütüb-i Sitte’de ve diğer hadis kitaplarında yer alan Amir bin Rabia’nın, rivayet ettiği hadislerden ikisi şöyle:

“Amir bin Rebia(RA) anlatıyor: “Bir gün Peygamber (sav) ile birlikte mescide gidiyordum. Yolda ayakkabısının bağı koptu. Tamir etmek için almak istedim. Allah Rasulü (sav) onu bana vermedi ve: “Bu tercihtir, tercîhi (yani kendini başkasından üstün tutmaktan ve kendi işini başkasına gördürmekten) hoşlanmam!” buyurdu.

“Sizden biri¸ kendisinden veya kardeşinden hoşuna giden bir şey gördüğünde derhal onun mübarek olması için dua etsin. Zira nazar haktır.”

Hayatı boyunca teheccüde çok ehemmiyet veren Amir bin Rebia, gece namazı kılarken vefat etmiştir.İnsanlar Hz. Osman(RA)’ı muhasara altına alınca gece kalkıp namaz kılmış ve:

“Allahım¸ Salih kullarının korunduğu gibi beni de fitneden koru!” diye dua eder. Namazı müteakip hastalanır ve kendisi hiç dışarı çıkmadan sabahleyin evinden cenazesi çıkar. Baki mezarlığına defnedilmiştir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir