Yazılar

AMİR BİN RABİA (RA)

Amir bin Rabia, Hanımıyla birlikte İslamın davetini duyar duymaz kabul edip ilk müslüman olanlardandır. Müşriklerin baskıları yüzünden hanımıyla beraber iki defa Habeşistan’a hicret eden Amir bin Rabia, daha sonra Hz. Peygamber’in…