AMİR BİN EBİ VAKKAS (RA)

Sad bin Ebi Vakkas’ın kardeşi olan Amir bin Ebi Vakkas, ağabeyi vasıtasıyla İslamiyetin ilk yıllarında müslüman olmuştur. Annesi, Sad gibi, Amir’in de Müslüman olmasından rahatsız oldu.

Sad bin Ebi Vakkas ve kardeşi Amir bin Ebi Vakkas’ın müslüman olmaları üzerine anneleri Hamne¸ oğulları tekrar eski dinine dönünceye ka­dar yiyip içmeyeceğine ve gölgede oturmayacağına dair yemin etmişti. Bunun üzerine Lokman Suresinin şu ayeti indi:

”Eğer¸ hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için ana-baban seninle uğraşırlarsa¸ onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.” (Lokman Suresi, 15 ayeti)

Kuvvetli bir imana sahip olan Amir annesinin çok fazla ısrarı ve Mekke’de ilk müslümanlara yapılan işkencelere daha fazla dayanamıyarak ikinci hicret kafilesiyle birlikte Habeşistan’a gitti. Daha sonra da Medine’ye hicret etmiştir.

Peygamber Efendimiz (ASM) ile birlikte Uhud, Hendek, Huneyn savaşlarına katılan Amir bin Ebi Vakkasa, Tebük Seferine ve Mekke’nin fethine de iştirak etmiştir.

Hz. Ömer(RA) ın hilafeti döneminde, Halid bin Velid’i Şam bölgesinde komutanlıktan azledip yerine Ebu Ubeyde bin El-Cerrah’ı atadığı kararını Amir bin Ebi Vakkas ile göndermiştir.

Amir bin Ebi Vakkas, Hz. Ömer’in halifeliği zamanında Şam’da vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir