HASLAR ERKANLAR NAŞİRLER

Risale-i Nur da talebelerin hasları, sahipleri, erkanları ve varisleri ifadeleri yer almakta, bunlar ne anlamlara gelmektedir?

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Nur dairesini genel anlamda, üç ana gruba ayırmaktadır.

1. Talebeler
2. Kardeşler
3. Dostlar

Bu tarifin içinde yeralan talebeler grubununa ise, Risale-i Nur’u kendi telifi ve malı gibi kabul edip, onun neşrine ve gelişmesine bütün gücüyle çalışanlar girmektedir. Ayrıca bu manadaki talebeler, Üstadımızın, asıl maksat ve gayesi olan, Dellal-ı Kur’an olma cihetindeki vazifesine sahip ve hizmet edenlerdir.Talebe, Hizmet-i Kur’an’ın vazifesinde birinci derecede sorumludur.

Üstad’ımız, Yirmi Altıncı Mektup’ta bu konuya şu şekilde yer vermektedir: “Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin.”

Kastamonu Lahikasında Üstad’ımız Bediüzzaman Hazretlerinin bir diğer mektubu ise şöyle:

”Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahip ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki, Risaletü’n-Nur hakaik-i İslamiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor,başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor.”

Bu mektubta yeralan, erkanlar, sahipler, haslar, naşirler talebe grubunun hizmet şekillerinin bir ifadesidir.

Erkanlar, bir yerde Risale-i Nur davasının sevk ve idaresinde birinci derecede yetkili olan talebelerdir.

Sahipler, Risale-i Nur hizmetinde kendilerine düşen vazifeyi, maddi ve manevi anlamda kabullenerek, benimseyerek ve sahiplenerek yapanlardır.

Haslar, hayatlarında hizmetten başka bir şey düşünmeyen,mesai ve çalışmasını hizmete vakfeden, iman Kur’an davası yolunda çalışan fedakarlardırlar.

Naşirler, Risale-i Nur’un ve Hizmet-i Kur’an’ın yayılmasında ve gelişmesinde maddi ve manevi hizmette bulunanlardır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir