AMİR BİN BÜKEYR (RA)

Amir bin Bükeyr, Bükeyr bin Abdüyalil’in oğlu olarak Mekke’de dünyaya gelmiştir. Annesi Afra bint-i Ubyed ise, Medine’de Hazrec Kabilesinin Beni Neccar koluna mensuptur. Amir, Halid, Akil, İyas ile birlikte dört kardeştir.

Amir bin Bükeyr, İslam tebliğinin başladığı Nübevvetin ilk yıllarında Peygamber Efendimiz (ASM) ın bulunduğu Darülerkam’a gelerek müslüman olmuştur.

Hz. Peygamber, Nübüvvetin ilk yılında, Mekke’li müşriklerin giderek artan baskıları üzerine Mescid-i Haram içinde bulunan Erkam bin Ebülerkam’ın evini kendine ikamet olarak seçer. Burada sahabelere dini bigiler öğretirken bir yandan da İlahi gerçeği insanlara tebliğ eder. İşte bu eve gelen Amir ve kardeşleri İslamiyeti seçip, Efendimiz(ASM)a biat ederler.

İslamiyeti kabul eden Amir bin Bükeyr, yıllarca Mekke’de müşriklerden gördükleri zorluk ve sıkıntılar içinde yaşamış ve hicret başlayınca da Mekke’deki evlerini kapatarak geride hiçbir kimse bırakmadan kadın, erkek, çoluk,çocuk ailecek Medine’ye hicret etmişlerdir. Muhacir olarak Medine’ye gelen aile Rafi bin Abdülmünzir’in evinde konaklamıştır. Daha sonra Amir bin Bükeyr Ensardan Cabir bin Kays ile din kardeşi olmuştur.

Amir bin Bükeyr, Medine döneminde meydana gelen bir çok seferlere katılmıştır. Bedir Gazvesinde büyük kahramanlık gösteren Amir’in kardeşi Akil bin Bükeyr Bedir de şehid olmuştur. Amir bin Bükeyr, Efendimiz (ASM) ile beraber Uhud Gazvesine de katılmış, Hendek Gazvesinde de Rasulullah’ın mahiyetinde bulunmuştur.

Mekke Fethine kardeşi İyas bin Bükeyr ile birlikte katılan Amir bin Bükeyr, Huneyn Gazvesine ve Tebük Seferine de iştirak etmiştir. Veda Hac’ın da Rasulullah’ın yanında yer almıştır.

Hz. Ebubekir(RA) döneminde mürtedlerle yapılan savaşlara da katılan Amir bin Bükeyr, Yemame’de şehid olmuştur.

Allah, O’ndan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir