Yazılar

İNSAN ŞEFKATİNİ KONTROL ETMELİ

Şefkat yüzünden esasat-ı İslâmiyenin haricindeki bid’at ve dalâlet yollarına sapanları çeviren bir hakikattır. Şefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniyenin bir cilvesi olduğundan, elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve Rahmetenli’l-Âlemîn…

İNSAN BİR YOLCU

İşte ey namazsız adam! Ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim! O hâkim ise, Rabbimiz, Hâlıkımızdır. O iki hizmetkâr yolcu ise: Biri mütedeyyin, namazını şevkle kılar; diğeri gafil, namazsız insanlardır. O yirmi dört altın…

NEFSİ TERBİYE ETMENİN YOLU

Ramazan Ayında Oruc tutmanın insana sağladığı en önemli konu nedir? Ramazan Ayı Orucunun insana sağladığı çok önemli faydalar vardır. Bizce önemlilerinden birisi de nefse aczini göstermek ve onun sahip olma arzusunu kırmaktır.…

EKMEKSİZ YAŞARIM, HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM

Evet, beni herşeyden tecrid etmek, işkenceli bir azap ve katmerli bir zulümdür ve bu millete gadirli bir hıyanettir. Çünkü otuz-kırk sene, hayatımı bu millet içinde geçirdiğim halde, temasımdan hiç zarar görmediğine ve bu dindar…

KEDERİ BIRAK KEYFİNİ ÇEK

''Ey insan! Sen kendini, kendine mâlik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır; kendi başına muhafaza edemezsin, belâlardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyle ise, beyhude ıztıraba düşüp azap…