Yazılar

KUL KENDİ KUSURUNU GÖRÜP

İKİNCİ NÜKTE İbadetin mânâsı şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemâl-i Rububiyetin ve kudret-i Samedâniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani,…

NAMAZ NİYE BEŞ VAKİT KILINIR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ - وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوَاتِ…

YA RAB, KUSURUMUZU AFFET

Dördüncü kâr: İnsan zayıftır; belâları çok. Fakirdir; ihtiyacı pek ziyade. Âcizdir; hayat yükü pek ağır. Eğer Kadîr-i Zülcelâle dayanıp tevekkül etmezse ve itimad edip teslim olmazsa, vicdanı daim azap içinde kalır.…

MUSİBET ACZ VE ZAAF MADENİNİ ÇALIŞTIRIR

Hâtime Cenâb-ı Hak, hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için, insanda hadsiz bir acz, nihayetsiz bir fakr derc eylemiştir. Hem hadsiz nukuş-u esmâsını göstermek için insanı öyle bir surette halk etmiş ki, hadsiz…

AKREBİYET VE KURBİYET-İ İLAHİYE

Akrebiyet-i İlahiye ile, Kurbiyet-i ilahiye arasındaki fark nedir? Akrebiyet, Allah’ın kula olan yakınlığı hissedip bu noktada marifet kazanmak iken,Kurbiyet, kulun kendi gücü ve çalışması ile Allah’a yaklaşma çabasıdır. Güneş…

ACİZLİK BİR DİLEKÇEDİR

Acz ve fakrın makbul bir şefaatçi olması neden önemlidir? Acz ve fakr, kişiyi Allah’ın rahmetine ve kudretine bağlar. Aczin ve fakrın en makbul bir şefaatçi olması ise kişinin arzusuna ulaşmasının en kısa yolunudur. Kim…

HATAYI KABUL ETMEMEK

Kardeşim Hüsrev, Lütfi, Rüştü; Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim. Şöyle ki: Sizler -haddimin fevkinde- bir cihette talebemsiniz ve bir cihette ders arkadaşlarımsınız…

ÇOK İSTİFADE ETTİM

Yirmi Altıncı Mektubu büyük sevinçle aldım. Defaatle, dikkatle, merakla, muhabbetle, lezzetle okudum ve neticede, “Duanız olmazsa ne değeriniz var?” ferman buyuran Zât-ı Zülcelâle ubudiyetle intisabım hasebiyle ve abdiyetin…

ACZ, FAKR, ŞÜKÜR VE ŞEVK

Bir Nur Talebesi ile, bir nakşi tarikatı müridi arasındaki farklar nelerdir? Bu konuda Risale-i Nur'un çeşitli yerlerinde izahlar yapılarak her iki yolun esasları gözönüne konulmuştur. Mektubat adlı eserin Dördüncü Mektub'unda…

İNTİZAM TAM BİR VAHDETTİR

''Kâinatın mecmuunda ve erkânında ve eczasında ve her mevcudunda bir intizam-ı ekmelin bulunması ve o memleket-i vâsianın tedvir ve idaresine medar olan ve heyet-i umumiyesine taallûk eden maddeler ve vazifedarlar birer vâhid olması…