Yazılar

ESMA BİNT-İ EBUBEKİR (R.ANHA)

Esma bint-i Ebubekir, Hz. Ebubekir(RA)ın büyük kızı olup Hz. Abdullah'ın kardeşi, Hz. Aişe'nin de ablasıdır. Zübeyr bin Avvam (RA)ın hanımı, Abdullah bin Zübeyr(RA)ında annesidir. Esma bint-i Ebubekir babası,dedesi,kız kardeşi,kardeşi,kocası…

VANLI TALEBE ABDULLAH EKİNCİ

Van'lı talebeler arasında yeralan Abdullah Ekinci 1899 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini ilk defa Birinci Dünya Savaşı öncesinde tanıdığını söyleyen Abdullah Ekinci, o günleri şöyle anlatır: ''Harpten…

HATIB BİN HARİS(RA)

Kureyş'in Cumah oğulları kolundan olan Hatıb bin Haris hanımı Fatma binti Mücellel ile birlikte Allah Rasulunun İslama ilk davet günlerinde müslüman olmuştur. Hatıb ve hanımı, İslamiyeti kabul etmelerinden dolayı Kureyş…

MUTTALİP BİN EZHER (RA)

Kureyş'in Zühreoğulları kolundan olan Muttalip bin Ezher, İslamiyetin ilk yıllarında Mekke'de hanımı Remle bint-i Avf ile birlikte müslüman olmuştur. Mekke'de müslümanlara yapılan baskı ve zulümlere Muttalip bin Ezher hanımı…

ORUÇLU İKEN ŞEHİD OLAN ABDULLAH BİN MAHREME (RA)

İslamiyeti ilk kabul eden sahabelerden biri de Abdullah bin Mahreme'dir. Mekke'de,Kureyş kabilesi mensubudur. Müşriklerin işkenceleri karşısında Ca’fer bin Ebu Talib’in başkan olduğu kafile ile Habeşistan’a hicret etmiştir.…

KALEMİ KIYMETLİ MEHMED MESUD

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Isparta talebelerinden Mehmed Mesud 1890 yılında Üsküdar da dünyaya gelmiştir. Asker olan babası Veli Bey'in Şam'daki görevi sebebiyle uzun yıllar burada yaşadıktan sonra Şam'dan Isparta Atabey'e…

ABDULLAH BİN MESUD (RA)

İslamiyeti ilk kabul edenlerden olan Abdullah bin Mesud, Kabe’de müşriklere karşı Kur’an-ı Azimüşşanı açıkca okuyan ilk sahabedir. Künyesi Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes’ud bin Gafil bin Habib el-Hüzeli'dir. Abdullah…

ŞAHISLARA DEĞİL HAKİKATE BAĞLANMAK

''Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin, benim haddimin çok fevkinde hüsn-ü zanlarını ve ifratlarını tâdil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir. Bundan kırk elli sene evvel, büyük kardeşim Molla Abdullah (rahmetullahi…

ABDULLAH İBNİ SELAM

Risale-i Nur'un Mektubat adlı eserinde Peygamber Efendimizin (ASM) peygamberliğine delil gösterilen, Yahudilerin büyük alimlerinden Abdullah ibni Selam, Resûl-i Kibriya Efendimiz (ASM), Medine'ye teşrif buyurdukları zaman, O'nu görmek…

HATEM-İ TAİ

Hatem-i Tai yaptığı işlerde ve misafirperverliğinde Allahın rızasını kazanmayı gaye edinmiş,yaşantısı ve fikirleriyle cahiliye devrinde eşine az rastlanan kimselerden biridir. İslamiyetin zuhurundan evvel vefat ettiği halde…