ORUÇLU İKEN ŞEHİD OLAN ABDULLAH BİN MAHREME (RA)

İslamiyeti ilk kabul eden sahabelerden biri de Abdullah bin Mahreme’dir. Mekke’de,Kureyş kabilesi mensubudur. Müşriklerin işkenceleri karşısında Ca’fer bin Ebu Talib’in başkan olduğu kafile ile Habeşistan’a hicret etmiştir. Daha sonra Otuz yaşlarında iken Habeşistan’dan Medine’ye gelmiştir.

Abdullah bin Mahreme, ibadete düşkün bir sahabi idi. Öyleki, savaş anında bile oruç tutardı. Peygamber Efendimiz(ASM) ile birlikte Bedir, Uhud, Hendek ve diğer bütün savaşlara katılmıştır. Şehadet arzusuyla yanan Abdullah bin Mahreme,”Her mafsalım darbe yesin, Allah yolunda bu tatlı canım tükensin, Yeter ki Rabbim şehidler içine seçsin!” duasını dilinden düşürmezdi.

Kırk yaşında iken, Hazret-i Ebubekir(RA) halifeliği devrinde, yalancı peygamber Müseyleme’tül-Kezzab ordusuna karşı yapılan Yemame Savaşına katıldı. Müseyleme, peygamber olduğunu ileri sürerek büyük fitne çıkarmıştı. Hâlid bin Velid komutasındaki İslam ordusu bu alçak fitnecinin üzerine sevk edilmişti.
İslam askeri Müseyleme üzerine şiddetli bir taarruza geçti. Bu sırada Hazreti Vahşi, Hazreti Hamza’yı şehîd ettiği mızrak ile Müseyleme’yi öldürdü.

Bu savaşta, Müseyleme’in kırk bin kişilik ordusundan yirmi bini öldürülmüş, Müslümanlardan da iki binden ziyade şehid verilmiş, yaralıların sayısı da bir hayli fazlaydı. Abdullah bu sa­vaşta çok büyük kahra­manlıklar göstermişti. Vücudunun her tarafından yara­lanmıştı. O kadar yara almıştı ki, her tarafından oluk oluk kan akıyordu. Mevsim mübarek Ra­ma­zan ayı idi. Oruçluydu. Son nefesini vermek üzereyken Abdullah ibni Ömer’i gördü. O da Abdullah bin Mahreme’yi arıyordu.

Onun son anlarını Abdullah bin Ömer(RA) şöyle anlatıyor:

”Onun son anlarını yaşadığı haberi geldi. Ramazandı. Yeni iftar ediyordum. Koştum. Beni görünce,”Abdullah, iftar ettin mi?” diye sordu.”Evet, ettim” dediğimde. Kalkanla biraz su getirmemi rica etti. Fakat ben, getirinceye kadar vefat etti; asıl iftarı etmek üzere Kevser Havuzu’nun bulunduğu âleme göçtü.”

Yemame Harbi’nde şehit düştüğünde Abdullah bin Mahreme 40 yaşındaydı. Allah O’ndan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir