MUTTALİP BİN EZHER (RA)

Kureyş’in Zühreoğulları kolundan olan Muttalip bin Ezher, İslamiyetin ilk yıllarında Mekke’de hanımı Remle bint-i Avf ile birlikte müslüman olmuştur. Mekke’de müslümanlara yapılan baskı ve zulümlere Muttalip bin Ezher hanımı ile gögüs germiş ve imanlarından taviz vermemişlerdir.

Mekke müslümanlara yapılan baskı ve zulümden dolayı onlar için artık yaşanacak yer olmaktan çıkmıştı. Habeşistan’a giden ilk müslümanlardan gelen haberler ise oranın emin bir yer olduğunu göstermişti. Bu durumda Peygamber Efendimiz (ASM) eza ve işkence çeken müminlerin Habeşistan’a hicretine ikinci kez izin verdi. Muttalib bin Ezher’de yanında eşi ilk Müslüman kadınlardan olan Remle bint-i Avf olduğu halde Allah yolunda yapılan bu ikinci Habeş hicretine katıldı.

Peygamber Efendimiz(ASM)ın İslamı tebliğe başladığı 6. yılında 615 Miladi yılının başında Habeşistan’a ikinci hicret için müminler yola çıktı. Kureyşliler bu hicrete mani olmak için ellerinden ge­leni yaptılar, hicrete çıkanları tehdit etmeye çalıştılar ve yolda çeşitli güç­lükler çıkarmaktan geri kalmadılar. Her şeye rağmen 80’den fazla er­kek ve 18-19 kadın Habeşistan yolunu tuttular ve oraya salimen vardılar.

El-İsabe de İbn-i Hacer’in nakline göre de, Müttalib bin Ezher hicret ettiği Habeşistan’da vefat etmiş orada defnedilmiştir. O’na oğlu Abdullah varis olmuştur. İslam tarihinde ilk varis olan kişi Muttalip’in oğlu Abdullah olmuştur. Allah, Onlardan razı olsun. (el-İsabe fi’t-Temyizi Sahabe-5-348-No-8030)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir