SURET,SİRET,SİMA

Suret, Siret, Sima kelimeleri arasındaki farklılıklar nelerdir?

Suret, kelimesi biçim, görünüş,dıştan görünen şekil anlamına geliyor.

Siret, ise bir kimsenin iç hâli, hareketi, ahlâkı, insanın tutmuş olduğu manevi yol gibi anlamları taşır.

Sima ise yüz, çehre anlamınadır.

Surette, dış görüntü öne çıkıyor. Simada belli bir bölge özel bir kimliktir. Sirette ise, görünmeyen, haller öne çıkıyor. Yani insanın bütün bedeni suret, yüz kimliği sima, iç hali ise siret oluyor.

Sima, insanın daha belirgin daha özel daha okunaklı daha dikkat çekici olmasını simgeler. Biz insanın bedeni ile değil yüzü ile tanışırız. Yüz, sima olmasaydı insanlar birbirini tanımakta zorlanırdı.

Allah insanı inşa ederken yedi sıfatını insanın baş bölgesine, yani sima, yüz kısmına nakşetmiş. Allah yedi subuti sıfatının tecellisini insanın yüz kısmında toplamıştır. İnsandaki göz Allah’ın görme sıfatını, dil konuşma sıfatını, kulak işitme sıfatını, beyin ise ilim ve irade sıfatını temsil ediyor ki, bütün bunlar insanın sima dediğimiz yüz ve baş kısmında toplanmışlardır.

Dikkat edilirse insanın kimliği ve şahsiyeti yine yüzde beliriyor. İnsanı mahlukat içinde mümtaz ve seçkin kılan en önemli bölgesi insanın siması ve yüz kısmıdır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir