Yazılar

MÜBAREK MEYVELİ AĞAÇ

''Ve o dalgalı muharebe meydanı ise, şu fırtınalı dünya yüzüdür ki, durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor: “Madem herşey elimizden çıkacak, fânî olup kaybolacak. Acaba bâkîye tebdil edip…

İMANDAN MAHRUM BİR GÖZ

İKİNCİ ALÂMET VE HÜCCET ki, لاَ شَرِيكَ لَهُ "Onun hiçbir ortağı yoktur." kelimesini intaç ediyor. Bütün kâinatta, zerrelerden tâ yıldızlara kadar herşeyde kusursuz bir intizam-ı ekmel ve noksansız bir insicam-ı…

SURET,SİRET,SİMA

Suret, Siret, Sima kelimeleri arasındaki farklılıklar nelerdir? Suret, kelimesi biçim, görünüş,dıştan görünen şekil anlamına geliyor. Siret, ise bir kimsenin iç hâli, hareketi, ahlâkı, insanın tutmuş olduğu manevi…

GARİPLİKLERLE DOLU ESKİŞEHİR HAPSİ

Eskişehir Hapishanesinde Nur Talebesi olmayan kişilerinde hapis yattığı söyleniyor, bu nasıl olmuştur? Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 1934 yılında Yüz Yirmi Talebesiyle Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilir.…

VÜCUD BİZE EMANET VERİLMİŞ

''Ey insan ve ey nefsim, muhakkak bil ki: Cenâb-ı Hakkın sana in’âm ettiği vücudun, cismin, âzaların, malın ve hayvânâtın ibâhadır, temlik değildir. Yani, istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş, istifade et diye…

İNSAN İLE GÖKYÜZÜ

  وَمِنْ اٰيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَاخْتِلاَفُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِى ذٰلِكَ َلاٰيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ''Şu…

ZAHMET RAHMETE DÖNÜŞÜR

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ '' Aziz kardeşlerim, Meyvenin meselelerinin tekmil edilmesine meydan vermeyen mânilerin zevâliyle inşaallah yine başlanacak ki, birisi soğuk, birisi masonların onun kuvvetinden dehşet almalarıdır.…

EMANETE HIYANET CEZASIZ KALMAZ

''Birinci hasâret: O kadar sevdiğin mal ve evlât ve perestiş ettiğin nefis ve hevâ ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak, senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. İkinci…

AKIL GÖZ VE DİL

''Her âzâ ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Meselâ akıl bir alettir. Eğer Cenâb-ı Hakka satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, öyle meş’um ve müz’iç ve muacciz bir alet olur ki, geçmiş zamanın âlâm-ı…

İNSAN KENDİSİNE VERİLEN NİMETİ DÖKEMEZ !

İnsan dünya misafirhanesinde kendisine sunulan nimetleri kötü kullanamaz,dökemez,zayi edemez. Allah'ın insana nimet olarak verdiği vücudunun, cisminin, azalarının sahibi değildir. Onlar, O'na emanettir, kullanması serbesttir. Yoksa…