SİYASETLE VAZİFELİ AĞABEY, HAMZA EMEK

1922 yılında Afyon’a bağlı Emirdağ’ds dünyaya gelen, Hamza Emek Ağabey İstanbul Vefa Lisesi mezunudur. Emirdağ’da geçinini manifaturacılık yaparak sağlayan Hamza Ağabey, birçok imkânı geride bırakarak iman ve Kur’an hizmetine girmiştir.

Emirdağ’da Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini tanımış ve O’nun “Benim ve Risâle-i Nur’un bedeline, gidin Demokrat Partiye kaydınızı yaptırın” emri ile, o dönemin DP ilçe başkanlığını yürütmüştür. Bediüzzaman Hazretleri,Demokratların Emirdağ ilçe teşkilâtının kurulmasında talebelerini teşvik etmiştir. Emirdağ Lâhika mektupları içerisinde “Mustafa, Nuri, Nuri, Hamza, Süleyman, Hasan, Seyda, Receb, İbrahim, Faruk, Muzaffer, Tahir, Sadık, Mehmed” isimlerinde talebelerinin yazmış olduğu mektupta “Demokratlar âzalarından Nur Talebeleri”  tabiri Risâle-i Nur Külliyatı’na girmiştir.

Hamza Emek ve arkadaşlarının Başbakan Adnan Menderes’e mektup yazıp Halk partililerin Bediüzzaman Hazretleri üzerinde baskıda bulunduklarını hatırlatarak “Sizin gibi ‘Dînin icaplarını yerine getireceğiz; din bu memleket için hiçbir tehlike teşkil etmez’ diyen bir Başvekilden vatan, millet, İslâmiyet adına, partimize maddî ve mânevî büyük yardımları dokunan bu mübarek Üstadımızın kitaplarının ve kendisinin tamamen serbest bırakılarak bir daha rahatsız edilmemesinin teminini saygı ve hürmetlerimizle rica ediyoruz” talebinde bulunmuşlardır.

Emirdağ Lahikalarında yer alan bazı mektublar ise şöyle:

”Sayın Adnan Menderes,

Bütün gayesi vatan ve milletin selâmeti uğruna çalışan ve ders veren Üstadımız Bediüzzaman gibi mübarek ve muhterem bir zâtın Demokrat Partiye yaptığı yardımı kıskanan Halk Partisi ve Millet Partisielemanları, iktidar partisi yapıyormuşçasına çeşit çeşit bahane ve eziyet yaparak Üstadımızı Demokrat Partiden soğutmak için var kuvvetleriyle çalıştıklarına kat’î kanaatimiz gelmiş.

Sizin gibi “Dînin icaplarını yerine getireceğiz; din bu memleket için hiçbir tehlike teşkil etmez” diyen bir Başvekilden vatan, millet, İslâmiyet adına, partimize maddî ve mânevî büyük yardımları dokunan bu mübarek Üstadımızın kitaplarının ve kendisinin tamamen serbest bırakılarak bir daha rahatsız edilmemesinin teminini saygı ve hürmetlerimizle rica ediyoruz.

Demokratlar âzalarından Nur talebeleri
Mustafa, Nuri, Nuri, Hamza, Süleyman,Hasan, Seyda, Receb, İbrahim, Faruk, Muzaffer, Tahir, Sadık, Mehmed.(Emirdsğ Lahikası, 128 mektub)

”Nasıl ezan-ı Muhammediyenin (a.s.m.) neşriyle Demokratlar on derece kuvvet bulduğu gibi, öyle de, Ayasofya’yı da beş yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmektir. Ve âlem-i İslâmda çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine âlem-i İslâmın hüsn-ü teveccühünü kazandıran, bu yirmi sene mahkemeler bir muzır cihetini bulamadıkları ve beş mahkeme de beraatine karar verdikleri Risale-i Nur’un resmen serbestiyetini dindar Demokratlar ilân etmelidirler. Tâ, bu yaraya bir merhem vurmalı. O vakit âlem-i İslâmın teveccühünü kazandıkları gibi, başkalarının zâlimane kabahati de onlara yüklenmez fikrindeyim.

Dindar Demokratlar, hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için, otuz beş seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki gün baktım ve bunu yazdım.

Said Nursî

Ve bu hakikate yakinen şahid olup tasdik eden Risale-i Nur talebeleri:
Mehmed Çalışkan, Mustafa Acet, Hamza, Sadık, Halim, Raşid, Ahmed Hüsrev, Sungur, Tahirî, Nuri ve saire (Emirdağ Lahikası,98 mektub)

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, “Hamza ile Hacı Osman’a selâm söyleyin. Risale-i Nur’u ona buna vermesinler. Müştaklar Nur’ları arar ve bulur.” iltifatına da mazhar olan Hamza Emek Ağabey, 15 Haziran 1991’de, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Nurkoy olarak kendisine Allah’tan rahmet ve mağfiret dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir