RİSALE-İ NUR’UN İLK AVUKATI ZİYA

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin 1935 yılında başlayan Risale-i Nur Mahkemelerinde ilk avukat olarak Ziya Sönmez’in adı geçmektedir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin ilk avukatlarından Ziya Sönmez, 1876 yılında Fatsa’da doğmuştur.

Ziya Sönmez, Osmanlı Devleti döneminde hakim yetiştiren “Mekteb-i Kuzat” Kadılar Medresesi mezunudur. O dönem de çeşitli yerlerde Kadı olarak görev yapmıştır. 1921 yılında görev yaptığı Salihli’de kadılık müessesesi sona erince önce Köyceğiz’e ve sonra da Isparta’ya hakim olarak tayin edilmiştir. Ankara Temyiz Mahkemesinden hakim olarak emekli olan Ziya Sönmez, daha sonra Denizli’ye yerleşmiştir. 1943 Denizli Mahkemesin de Üstad Said Nursi Hazretleri ve talebelerinin fahri avukatı olmuştur..

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Emirdağ Lâhikası’nda yer alan bir mektubunda “Ve Risale-i Nur’un fahrî avukatı Ziya’ya; kısm-ı mühimmini yazdırıp ona hediye etmek niyetindeyim.” satırları ile Ziya Sönmez’in fahri olarak ilk avukat olduğunu anlamaktayız. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bir başka mektubunda da şu satırları okumaktayız:

“Aziz Kardeşim,

“Risale-i Nur’un avukatı Ziya’yı bizim tarafımızdan hem çok teşekkür, hem tebrik ediniz. Çoktan beri ruhuma ihtar edilmiş ki; Ziya namında birisi, Risale-i Nur namına büyük bir hizmet edecek. Bu mesele gösderdi ki; o Ziya, bu Ziyadır. Bizlere ebede kadar minnettar eyledi.”

Emirdağ Mektupları’nın bir başka kısmında ise Ziya Sönmez’in yaptığı hizmetler şu ifadelerle övülmektedir:

“Avukat Ziya gibi bütün zatlar, değil yalnız bizi, belki Anadolu’yu ve âlem-i İslâm’ı manen minnettar eylemişler. Onlar, bizim gibi Risale-i Nura sahiptirler.”

1945 yılında Denizli Mahkemesinin kararı Temyiz Mahkemesince de onaylanınca, Avukat Ziya Sönmez, 29 Haziran 1945 tarihinde Mahkeme Emanet Memurluğunda bulunan kitapların Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin vekili olarak kendisine teslimi hususunda Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından Müzekkere çıkartır ve bütün kitap ve saire eşyayı teslim alarak Üstad Hazretlerine göndermek üzere, Denizli’li tüccar Hafız Mustafa’ya teslim etmiştir.

Risalelerde ‘Avukat Ziya’ şeklinde adı çokça geçmekte olan Ziya Sönmez, 10 Ocak 1949 tarihinde İzmir’de vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir