MÜŞRİKLERE KORKU SALAN EBU BASİR (RA)

Ebu Basir Utbe bin Esid bin Cariye es-Sekafi, Mekke’de yaşayan Taif’li Kureyş kabilesinden ve Beni Zühre’nin müttefiklerindendir. Adının Ubeyt olduğu da rivayet edilse Ebu Basir ismiyle tanınmıştır. Ebu Basir, Mekke’de müslüman olduğu için Kureyşliler tarafından hapsedilir. Bir yolunu bulan Ebu Basir, Mekke’den kaçıp Medine’ye gelir. Hudeybiye Anlaşması geregince Kureyş’liler iki muhafız ve bir mektup ile Peygamber Efendimiz (ASM)dan Ebu Basir’i isterler.

Hz. Peygamber, Ebu Basir’i çağırarak kendisini anlaşma gereği Kureyşlilere teslim etmek zorunda olduğunu, Allah’ın ona ve onun gibi olan müslümanlara bir çıkış göstereceğini söyler.

Kureyşli iki muhafız Ebu Basir’i alıp Medine’den Mekke’ye doğru yola çıkarlar. Zülhuleyfe’de yemek molası sırasında Ebu Basir birinin kılıcını ele geçirerek onu öldürür. Diğer muhafız ise Medine’ye kaçıp canını kurtarır. Peygamber Efendimiz (ASM)ın yanına gelen Ebu Basir, kendisini düşmana teslim etmek suretiyle sözünü yerine getirdiğini, kendisinin hem dinini hem de canını müşriklerden kurtardığını söyler.

Sahabelerine dönen Rasulullah, ”Ne yaman adam! Bu adam harp kışkırtıcısı, kızıştırıcıdır! Hele yanında bir takım adamlar da bulunsa artık elinden gelmeyecek iş yoktur.”buyurur.(İbni Hişam, Sire 338)

Peygamber Efendimiz (ASM) Ebu Basir’e Medine hariç istediği yere gidebileceğini söyler. Ebu Basir, Kızıldeniz sahilinde Mekke-Şam yolu üzerinde Sifü’l bahr’de İys adlı bir vadiye gelip buraya yerleşir. Bu olay üzerine Mekke de olup Medine’ye gelemeyen müslümanlara bir mektup yazan Hz. Ömer, müslümanların Ebu Basir’in yanına kaçıp yerleşmesini ister. Ebu Cendel başta olmak üzere müşriklerin elinde esir bulunan 70 e yakın müslümanlar kaçarak Ebu Basir’in yanına gelirler. Ebu Basir ve arkadaşları Kureyşlilere ait ticaret kervanlarına saldırıp müşriklerle savaşıp onların mallarını almaya başladılar. Korku ve çaresizlikten, Mekke’li müşrikler ne yapacaklarını şaşırırlar.

Şaşkın hale gelen Mekke’li müşrikler, Efendimiz (ASM)a bir mektup yazarak Hudeybiye Antlaşması gereğince İslamiyeti seçip Medine’ye gidenlerin iade edilmesi şartından vazgeçtiklerini dile getirirler. Ebu Basir ve arkadaşlarının da Medine’ye kabul edilmesini buna karşılık kervanlarının serbestçe gidip gelmesine izin verilmesini isterler.

Ebu Basir’e bir mektup gönderen Efendimiz (ASM) onun ve arkadaşlarının ailelerinin yanına veya Medine’ye dönmeleri konusunda serbest olduklarını bildirir. Peygamber Efendimiz (ASM)ın mektubunu hasta yatağında eline alan Ebu Basir mektubu okurken vefat eder. Ebu Cendel ve diğer sahabeler Ebu Basir’in cenaze namazını kılıp bulundukları yere defnederler. Daha sonra da Medine’ye dönerler.

Allah onlardan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir