MİDLAC BİN AMR (RA)

Amr bin Sumeyt’in oğlu olan Midlac bin Amr, Mekke’de dünyaya gelmiştir. Beni Abd-i Şems’in müttefiki, Beni Süleym’in bir kolu olan Beni Hicr kabilesine mensuptur.

İslamı tebliğin başladığı ilk yıllarda müslüman olan Midlac bin Amr, Mekke’li müşriklerin her türlü eza, cefa ve işkenlerine imanı ie karşı koymuştur. Midlac, iki kardeşi Sakf ve Malik bin Amr ile birlikte müşriklerin işkencelerini hiçe sayıp Mekke’de, İslamı yaşamışlardır.

Medine’ye hicret izni üzerine Midlac, kardeşleri Sakf ve Malik ile birlikte Medine’ye hicret etmişlerdir. İlk İslam Gazvesi olan Bedir Gazvesine iki kardeşi Sakf ve Malik’le beraber katılmıştır. Bu savaşta büyük cesaret gösteren Midlac, daha sonra kardeşleri ile birlikte sırasıyla Uhud, Hendek ve Hayber Gazvelerine iştirak ederek büyük kahramanlıklar ortaya koymuşlardır.

Üç kardeşten Ebu Malik lakablı Sakf bin Amr, Hayber Gazvesinde bir Yahudi esir tarafından şehid edilmiştir. Sakf’ın Hayberde şehid olmasından sonra Midlac bin Amr ve Malik bin Amr Mekke’nin fethi, Huneyn, Taif Muhasarasına katılmıştır.

Tebük Seferine de katılan Midlac bin Amr, Veda Hacc’ında da Efendimiz (ASM)ın yanında yer almıştır. Peygamber Efendimiz (ASM)ın vefatından sonra Hz. Ebubekir döneminde yapılan savaşlara da katılan Müdlac, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerini de yaşamış ve Muaviye devrinde Hicri 50 yılında Medine’de eceliyle vefat etmiştir.

Allah, Ondan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir