İYAS BİN BÜKEYR (RA)

Bükeyr bin Abdüyalil’in oğlu olan İyas bin Bükeyr, Mekke’de doğmuştur. Dedesi Abdüyalil, Cahiliye döneminde Nufeyl bin Abdüluzza el Adevi ile yaptığı barış sebebiyle Adevi bağı ile de tanınır. Annesi Afra bint-i Ubyed ise, Medine’de Hazrec Kabilesinin Beni Neccar koluna mensuptur. Halid, Akil ve Amir ie birlikte dört kardeştir.

İyas bin Bükeyr, Nübevvetin ilk yıllarında Peygamber Efendimiz (ASM) ın bulunduğu Darülerkam’a üç kardeşi ile birlikte gelerek müslüman olmuştur. Hz. Peygamber’in Darülerkam’da dini tebliğe başlaması ilk müslümanların İslamiyeti kabul tarihlerine bir esas teşkil etmiştir. Sahabelerin müslüman oluşu Darülerkam’dan önce veya sonra diye adlandırılmıştır.

Hz. Peygamber, Nübüvvetin ilk yılında, Mekke’li müşriklerin giderek artan baskıları üzerine Mescid-i Haram içinde bulunan Erkam bin Ebülerkam’ın evini kendine ikamet olarak seçer. Burada sahabelere dini bilgiler öğretirken bir yandan da İlahi gerçeği insanlara tebliğ eder. İşte bu eve gelen İyas ve kardeşleri İslamiyeti seçip, Efendimiz(ASM)a biat ederler.

İslamiyeti kabul eden İyas bin Bükeyr ve ailesi yıllarca Mekke’de müşriklerden gördükleri zorluk ve sıkıntılar içinde yaşamış ve Medine’ye hicret başlayınca da Mekke’deki evlerini kapatarak geride hiçbir kimse bırakmadan kadın, erkek, çoluk, çocuk ailecek Medine’ye hicret etmişlerdir. Muhacir olarak Medine’ye gelen aile Rafi bin Abdülmünzir’in evinde konaklamıştır. Daha sonra İyas bin Bükeyr Ensardan Haris bin Huzeyme ile din kardeşi olmuştur.

Ensardan Haris bin Huzeyme’nin evine yerleşen İyas, Medine’de ziraat ve ticaret işleri ile uğraşmıştır. Muhacirlere büyük yakınlık gösteren Medine’liler, onlarla bütün varlıklarını bölüşmek istemişlerse de muhacirler bunu kabul etmemişler, sonuçta Hz. Peygamber’in emri ile ürüne ortak olmuşlar birlikte çalışıp elde edilen kazanç paylaşılmıştır. İyas, kardeşleri ile birlikte Medine döneminde meydana gelen bir çok seferlere katılmıştır.

Bedir Gazvesinde, Dört Kardeş olarak katılan Bükeyr kardeşler cesaret ve kahramanlık örnekleri göstermiş ve Akil bin Bükeyr Bedir de şehid olmuştur.  İyas Bedir’den sonra sırasıyla Uhud, Hendek ve diğer gazvelere de katılmıştır. Mekke Fethine de katılan İyas bin Bükeyr, Huneyn Gazvesi ve Tebük Seferinde de bulunmuş, Veda Hac’ında Rasulullah’ın yanında yeralmıştır. Hz. Ebubekir devrinde mürtedlerle yapılan Yemame Savaşına da iştirak eden İyas bin Bükeyr’in bu savaşta kardeşi Amir şehid olmuştur.

İyas bin Bükeyr, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer devirlerinde Suriye, Irak ve İran’daki savaşlara katılıp, Mısır’ın fethine de iştirak etmiştir. Hz. Osman döneminde yaşlanan İyas bin Bükeyr Medine de ikamet etmiştir. Miladi 654-55 yıllarında Medine de vefat etmiştir.

Allah O’ndan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir