İSLAMİYETİN İLK MEDRESESİ

İslamiyetin ilk medresesi, Daru’l Erkam nedir?

Dârü’l-Erkâm, Peygamber Efendimiz (ASV)in hocalığını yaptığı  ilk medrese, ilk İslâm üniversitesinin adıdır. Darü’l Erkam Hz. Peygamber ile ilk Müslümanların toplanarak bir araya geldikleri evdir. Mekke müşriklerinin baskı, zulüm ve işkencesinin arttığı bir dönemde Efendimiz (ASV) müslümanları rahat bir şekilde toplanacakları bir yer aradığı zamanda ilk müslümanlardan olan Erkam Bin Erkam, Efendimiz (ASV)ı evine davet eder. Efendimiz (ASV) yanına Hz. Ebubekir (RA)ı da alarak Kabe yakınlarında, Saf’a Tepesinin doğusunda dar bir sokak içinde bulunan ev giriş çıkışlar için elverişli, etraftan gelen gidenlerin kolayca kontrol edilebileceği emin bir yerde olan bu eve gider. Evini gezdiren Hz. Erkam (RA), Efendimz (ASV)e sorar, ”Ya Rasulallah, evimi beğendinizmi? ”Evet ” cevabı alınca da,”Bu ev artık sizin de evinizdir.” der.

Hz. Peygamber (ASV), Erkam bin Ebil-Erkam’ın evini Müslümanlar için gizli buluşma yeri olarak tespit eder. İslâm’a davet için bu evin seçilmesinde, Kâbe’nin haremine dâhil oluşu, hac ve umre için Mekkeliler’le ve dışarıdan gelen pek çok kimse ile dikkati çekmeden temas kolaylığı sağlaması gibi hususlar göz önüne alınmıştır.

Böylece Müslümanlar bu ev de daha rahat bir şekilde bir araya gelmeye ve ibadet etmeye, İslamın ve imanın talimini daha iyi yapmaya başladılar. Müslümanların ilk medresesi, ilk parlementosu ve her türlü kararın alındığı ilk karargahları olan bu ev, İslam tarihine Darü’l- Erkam olarak geçmiştir. Dârü’l-İslâm” diye de bilinen “Dârü’l-Erkam”, Mekke’de Safâ Tepesi’nin yakının da idi. Peygamber Efendimiz Kureyş müşriklerinden sakınarak bu mübârek evde bulunur, yanına gelenlere orada İslâm’ı anlatır, Kur’ân-ı Kerîm okur ve öğretirdi. Orada, berâberce namaz kılarlardı. Birçok insan İslâm ile burada tanışmıştır.

Hz. Peygamber, nü­büvvetin 6. yılı Zilhicce ayında Hz. Ömer’in müslüman olmasından sonra Dârül Erkam’dan ayrılmıştır. Erkam b. Ebü’l-Erkam bu evi çocuk­larına bırakmış, oğulları ve torunları bu­rada oturmuşlardır. Tarih boyunca birçok de­fa tamir gören Dârül Erkam III. Murad ta­rafından mescid olarak yenilendi. Suudi Arabistan Krallığı’nca Harem-i şerif için yapılan çevre düzenle­mesi sırasında Dârülerkam yıkılarak ar­sası Harem arsasına katılmıştır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir