İNSAN KALBİ EBED İSTİYOR

İnsan kalbi gelip geçici şeyleri değil, ebedi olacak şeyi istiyor ve arzu ediyor. Dünya hayatı ve dünya içindeki şeyler insan kalbine layık şeyler değil, zira hepsi gelip geçici yok olmaya mahkum. Ebed isteyen insan o zaman kalbini Allah’a ve ahirete yönlendirecek. İnsan kalbinin meşru ve helal sevgisi Allah sevgisidir.
İnsan kalbini dünyaya ve onun fani şeylerine açmayıp onlara sevgi duymaması gerekirken, bu sevgiyi duyuyor.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu sevgiyi Allah’a ve ahirete nasıl yönlendirmemizi Lem’alar adlı eserinde hem kendine hem bize şöyle öğretiyor :

”Kendi nefsime hitaben demiştim: Ey gafil Said! Bil ki, şu âlemin fenâsından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden mufarakat eden birşeye kalbini bağlamak sana lâyık değildir. Hususan senin asrının inkırazıyla seni terk edip arka çeviren ve bahusus berzah seferinde arkadaşlık etmeyen ve hususan seni kabir kapısına kadar teşyî etmeyen, hususan bir iki sene zarfında ebedî bir firakla senden ayrılıp günahını senin boynuna takan, hususan senin rağmına olarak husulü ânında seni terk eden fâni şeylerle kalbini bağlamak kâr-ı akıl değildir.

Eğer aklın varsa, uhrevî inkılâbâtında, berzahî etvârında ve dünyevî inkılâbâtının müsâdemâtı altında ezilen, bozulan ve ebedî seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak, ehemmiyet verme, onların zevâlinden kederlenme.

Sen kendi mahiyetine bak ki: Senin lâtifelerin içinde öyle bir lâtife var ki, ebedden ve Ebedî Zattan başkasına razı olamaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Mâsivâsına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen, o fıtrî ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise, senin duygularının ve lâtifelerinin sultanıdır. Fâtır-ı Hakîmin emrine mutî olan o sultanına itaat et, kurtul.” ( On Yedinci Lem’a, Birinci Nota)

Üstad Hazretleri birşeye dikkat çekiyor, duyguların ve latifelerin Sultanı kalb’dir. Kalb imanın,marifetin, sevginin yuvası, karargahı. Yani insanın mahiyetinin Sultanı ve efendisi hükmündedir.

” Yarabbi! dosdoğru yola ulaşınca, kalbimizi bir sapıklığa meylettirme. Amin”

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir