İMAN HİZMETİNDE ÖN SAFTA İLAMALI SABRİ

Genç yaşında Üstad Bediüzzaman Hazretlerine talebe olan İlamalı Sabri Gönenç, 1900 yılında Isparta’nın İlama Köyünde doğmuştur. İlamalı Sabri, genç yaşına rağmen iman Kur’an hizmetinde ön saflarda bulunmuştur.

Zulüm ve baskı döneminde Üstad Bediüzzaman Hazretlerini yalnız bırakmayanlar içinde yeralan İlamalı Sabri, Üstad ile sabah namazı kılmak için hergün İlama’dan Barla’ya kadar yürüyerek gelip namaz kılıp sonra geri dönmüştür.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Hastalar Risalesinde, gençlerin çoğu gafilken ve farzları terk ederken İlamalı Sabri’nin hastalığının tesiriyle hizmetin en ön saflarında bulunduğunu ve iki senelik hastalığının onun, milyonlarca senelik ahiret saadetine vesile olduğunu ifade etmiştir. Lem’alar da bu konu şöyle yeralmaktadır.

”Ezcümle, arkadaşlarımızdan -Allah rahmet etsin- iki genç vardı: Biri İlâmalı Sabri, diğeri İslâmköylü Vezirzâde Mustafa. Bu iki zât, talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde, samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Hikmetini bilmedim.

Vefatlarından sonra anladım ki, her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. O hastalık irşadıyla, sair gafil ve ferâizi terk eden gençlere bedel, en mühim bir takvâ ve en kıymettar bir hizmette ve âhirete nâfi bir vaziyette bulundular.

İnşaallah, iki senelik hastalık zahmeti, milyonlar sene hayat-ı ebediyenin saadetine medar oldu. Ben onların sıhhati için bazı ettiğim duayı, şimdi anlıyorum, dünya itibarıyla beddua olmuş. İnşaallah, o duam, sıhhat-i uhreviye için kabul olunmuştur.

İşte bu iki zât, benim itikadımca, on senelik bir takvâ ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kâr buldular. Eğer ikisi, bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip gaflet ve sefahete atılsaydılar, ölüm de onları tarassut edip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı, o nurlar definesi yerine, kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı.

Madem hastalıkların böyle menfaati var. Ondan şekvâ değil, tevekkül, sabır ile, belki şükredip rahmet-i İlâhiyeye itimad etmektir.”(Yirmi Beşinci Lem’a)

İki sene süren bir hastalık sonucu 1934 senesinde vefat eden İlamalı Sabri Gönenç’e, Allah’tan rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir