İLK ŞEHİT YASİR BİN AMİR(RA)

Mezhiç kabilesinin Ans boyuna mensup olan Yasir bin Amir,  Yemen doğumludur. İslam’dan önce kardeşleri Haris ve Malik ile birlikte kayıp olan kardeşlerini aramak için Mekke’ye gelen Yasir, buraya yerleşir. O günün adeti üzere Mekke’li bir ailenin himayesine girip onunla anlaşma yapmak zorunda olan Yasir, Mahzumoğullarında Ebu Huzeyfe bin Muğire ile himaye anlaşması yapar. Ebu Huzeyfe bir süre sonra onu cariyesi Sümeyye bint-i Hubbat ile evlendirir. Bu evlilikten Ammar daha sonra ise Abdullah dünyaya gelir.

Mekke’de İslamiyetin ortaya çıkması üzerine Ammar bin Yasir, Suheyb bin Sinan ile birlikte Darülerkam’a giderek Hz. Peygamber’e biat edip müslüman olur. Ammar’ın yönlendirmesi ile babası Yasir, annesi Sümeyye ve kardeşi Abdullah’ta İslamı seçer. Böylece Yasir ailesi ilk müslüman olan kırk kişi arsında yeralır.

Fakir ve korumasız olan Yasir ve ailesi Meke’li müşriklerin önce ikaz ve sözlü saldırılarına, daha sonra da işkence ve eziyetlerine maruz kalırlar. Yasir’in Mekke’ye yerleşmesini sağlayan Ebu Huzeyfe’nin yakınları Ebu Cehil başta olmak üzere Mekke’nin dışındaki Ebtah veya Batha denilen yere götürüp onu kızgın kumların üzerine yatırıp işkence ederler.

Kızgın kumlar üzerinde yatan Yasir birgün yanına gelen Hz. Peygamber’e,”Ey! Allah’ın Resulü bu hep böyle mi gidecek?” diye sorar. ”Sabret” diye onu teselli eden Rasulullah, ”Allah’ım, Yasir ailesini bağışla! Sen onları zaten bağışlamışsındır.” diye dua eder. Ve onları cennetle müjdeler.(Müsned I,62)

Zulümleri, eziyetleri, işkenceleri hiçe sayan Yasir, inancından taviz vermez. Miladi 615 yılında Ebu Cehil tarafından hunharca katledilen Yasir bin Amir, İslamın ilk erkek şehidi olma şerefine kavuşur. Allah O’ndan razı olsun.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir