HAZRET-İ İLYAS ALEYHİSSELAM

Hazret-i İlyas Aleyhisselam’ın kıssası hakkında bilgi verebilir misiniz?

Üç Semavi din tarafından peygamber kabul edilen Hazret-i İlyas Aleyhisselam’ın ismi Kur’an-ı Kerim’de iki değişik sûrede anılmıştır. Bir yerde diğer peygamberler ile birlikte ismi geçmiştir:

وَاِسْمٰع۪يلَ وَاِدْر۪يسَ وَذَا الْكِفْلِۜ كُلٌّ مِنَ الصَّابِر۪ينَۚ

İsmail’e, Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas’ı da bağışladık. Hepsi salihlerdendi.”(Enbiya Suresi, 85 ayeti)

Saffat Suresinde ise, Hazret-i İlyas Aleyhisselam’ın kıssası özetle anlatılmıştır. Musa ve Harun (AS)’dan bahsedilmiş, onların Allah’ın salih kulları olduğu anlatıldıktan sonra İlyas Aleyhiselam’ın kıssasına geçilmiştir:

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَۜ

“Muhakkak İlyas da peygamberlerdendi.” (Sâffat, 123 ayeti)

“(Hz. İlyas) milletine; ‘Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbınız önceki babalarınızın da Rabbi bulunan Allah’ı bırakıp da Ba’l putuna mı taparsınız?’ demişti.” (Sâffât Suresi, 124-126 ayetleri)

Ayet-i Kerime’de geçen “Ba’l” o kavmin tapındığı putun ismidir. Oturduğu şehirlerinin ismi “Bek” olan bu halkın, tapındıkları puttan dolayı şehirlerinin isminin “Ba’lebek” olduğu rivayet edilmektedir.

Hazret-i İlyas Aleyhisselam, İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. İnsanları Allah’a imana çağıran Hazret*i İlyas Aleyhiselam, kavminin Ba’l putuna tapmamasını emretmiştir. O bölgenin kralı önce iman etmesine rağmen daha sonra irtidat ederek Hazret-i İlyas (A.S)’ı öldürmeye kalkmıştır. Hz. İlyas (AS) yedi sene kadar insanları Tevrat’ın emirlerine davet etmiş, iman etmemeleri üzerine, o beldeye üç yıl hiç yağmur düşmemiştir. Daha sonra Hz. İlyas (AS)’ın duasıyla yağmur yağmasına rağmen yine İlyas (AS)’a iman etmemişlerdir.

Kendisinden sonraki Benûisrail peygamberlerinden Kur’an’da ismi zikredilen Elyasa (AS)’ı Hz. İlyas (AS) yetiştirmiştir. Rivayete göre kavminin imansızlığına kızan İlyas (AS), Allah’a kendisini gökyüzüne kaldırması için dua etmiş, bunun üzerine belirlenen bir yerde yanında Elyasa (AS) da varken gökten bir ata binip havalanmış ve semâya yükseltilmiştir. Tabiki bunlar rivayetlerdir, işin doğrusunu en iyi Allah bilir

Halk arasında ise, Hazret-i İlyas (AS)’ın, Hazret-i Hızır (AS) ile yılda bir kez buluştuğuna inanılır, bu buluşma Hızır İlyas (Hıdrellez) şeklinde simgelenmiştir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir