FARİSÜ RASULULLAH MİKDAD BİN ESVED(RA)

Mikdad bin Amr veya meşhur olduğu ismi Mikdad bin Esved, Mekke dışında Nehra’da dünyaya gelmiştir. İslamiyet öncesi Mekke’ye gelen Mikdad, Esved İbn-i Abdi Yegus ile anlaşma yapıp onun evlatlığına girmiştir. İslam nurunun doğuşu ile birlikte Mikdad da o nura koşanlar arasında ilk sırada yerini alıyor. Ve İslamiyeti kabul ediyor.

Müslümanlığını açıkça ilan eden Mikdad, müşriklerin eziyet ve işkencelerine uğrar. Her türlü hakaret ve eziyete İslam izzeti ve Rasulullah sevgisi ile karşı koyar. Müslümanlara hicret izni çıkınca Mikdad bin Esved’de bu kervana katılıp ikinci Habeşistan hicretinde yer alır. Uzun yıllar Habeşistan’da kalan Mikdad, Efendimiz (ASM)ın Medine’ye hicret ettiğini öğrenince oda hemen Medine’ye hicret eder.

Mikdad bin Esved, Bedir, Uhud, Hayber ve diğer Gazvelere Peygamber Efendimiz (ASM) ile birlikte katılmıştır. Onun Bedir günü Buhari de yer alan bir davranışı ise asırlardır, müslümanların zihinlerinde yer etmiştir. O günü Abdullah ibn-i Mesud(RA) şöyle anlatır:

”Mikdad’ın ağzından keskin bir söz duydum. Mikdad, müşrikler üzerine sahabeleri teşvik maksadıyla Rasulullah’ın huzuruna geldi.

”Ya Rasulullah! Biz, Musa kavminin Musa Peygambere, ”Haydi sen ve Rabbin düşmana karşı gidip muharebe ediniz de biz burada duralım” dedikleri gibi diyemeyiz. Biz senin sağında, solunda, önünde ve arkanda düşmanla çarpışırız.!”dedi.

Mikdad’ın bu sözleri üzerine Efendimiz (ASM)ın mübarek yüzü parladı ve ona dua etti.”

Peygamber Efendimiz(ASM) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur: ”Allah bana ashabımdan dört kişiyi özellikle sevdiğini bildirip, benim de onları sevmemi emir buyurdu ki, bunlar, Ali, Mikdad, Selman ve Ebu Zer’dir”

Rasulullah’ın okçuları arasında yer alan Mikdad bin Esved, Uhud gününde ordunun ana kumandasını Hz. Hamza (RA) ile birlikte yürüttü. Bu savaştaki çok az suvariden biri Mikdad idi. Bundan dolayı ilk İslam süvarisi kabul edilip, ”Farisü Rasulullah”, Rasulullah’ın süvarisi ünvanını almıştır.

Mikdad bin Esved, Hz. Ömer(RA)ın hilafeti döneminde onunla birlikte Cabiye ziyaretinde bulundu. Mısır’ın fethine katıldı. Hz. Osman(RA) döneminde İfrikiye fethine katılıp, bir yıl sonra Kıbrıs’a gönderilen ordu içinde yer aldı.

70 yaşlarında M. 656 yılında Medine’de vefat eden Mikdad bin Esved’in cenaze namazını Hz. Osman (RA) kıldırmıştır. Daha sonra Cennet’ül Baki’ye defnedilmiştir. Allah Ondan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir