EBU SÜFYAN EL HAŞİMİ (RA)

Ebu Süfyan bin Haris bin Abdülmuttalib el Haşimi, künyesi ile bilinen Ebu Süfyan, 570 yılında Mekke’de doğmuştur. Peygamber Efendimiz (ASM)ın amcası Haris’in oğludur. Halime, Efendimiz ile birlikte Ebu Süfyan’ı da emzirdiği için süt kardeşidir. Çocukluğu ve gençliği Mekke’de Efendimizle birlikte geçmiştir. Ebu Süfyan, Efendimiz(ASM)ın Peygamberliğini ilan etmesiyle birlikte müşrikler safına geçmiş ve ona düşmanlık etmiştir. Şair olan Ebu Süfyan, yazdığı şiirlerle Efendimiz (ASM)ı ve sahabeleri çok rencide etmiştir. Yirmi yıla yakın bir zaman düşmanlık dönemi yaşamıştır. Düşmanlıktan geri durmaması üzerine Peygamber Efendimiz tarafından görüldüğü yerde öldürülmesi hükmü verilmiştir.

Ebu Süfyan’ın hicvedici şiirlerine önceleri karşılık verilmesini istemeyen Efendimiz, daha sonra ”Siz de Kureyşlileri (iman etmemişleri) hicvediniz. Zira, hiciv onlara ok yağdırmaktan daha ağır gelir.” buyurmuştur. Bu izin üzerine Abdullah bin Revaha müşrikleri hicvetmiştir. Daha sonra Hasan bin Sabit, Ebu Süfyan’ı tahkir eden hicivler söylemiştir.

Mekke’nin fethinden önce Ebu Süfyan, oğlu, hanımı ile birlikte iman etmek ve Efendimiz (ASM)a biat etmek üzere Medine’ye gider. İlk karşılaşmada Peygamberimiz ondan yüz çevirmiş ve görüşmek istememiştir. Daha sonraki görüşmede de Efendimiz ondan yüz çevirince müslümanlarda kendisinden yüz çevirmiştir.

Ne yapacağını bilemeyen Ebu Süfyan, önce Hz. Ebu Bekir(RA) dan daha sonra da Hz. Ömer(RA) dan yardım istemişse de onlarda kendisine beklediği ilgiyi göstermemişlerdir. Amcası Abbas ve Hz. Ali’den de yardım alamayan Ebu Süfyan çaresizlik içinde kalmıştır.

Her yola başvuran ve netice alamayan Ebu Süfyan şairliğini kullanır. Yaptıklarından pişman olduğunu, af edilmesini istediği duygu dolu şiirlerini Efendimiz (ASM)ın merhametini çekecek şekilde dile getirir. Bunun üzerine Efendimiz kendisini bağışlar. O da hemen orada iman edip müslüman olur.

Müslüman olan Ebu Süfyan, tüm varlığıyla Efendimiz (ASM)ın hizmetine girdi. İslam yolunda gayrete ve çalışmaya başladı. Bir süre sonra Mekke’nin fethinde bulundu. Huneyn Gazvesine Taif Muharasına katıldı. Huneynde çarpışmanın en şiddetli anlarında Efendimiz (ASM)ın yanından ayrılmadı, onu korumaya çalıştı. Efendimiz (ASM)ın duasına nail oldu.

Peygamber Efendimiz(ASM)a en çok benzeyenlerden biri olan Ebu Süfyan’ın adı, Risale-i Nur’da naklettiği bir hadis ile geçmektedir.

”Hem Ebu Süfyan ibni Hâris ibni Abdülmuttalib (ammizâde-i Nebevî), nakl-i sahihle haber veriyor ki: “Gazve-i Bedir’de, gökle yer arasında, beyaz libaslı, atlı zâtları gördük.”(Mektubat, 19 ncu Mektub)

Rasulullah’ın amcasının oğlu ve süt kardeşi olan Ebu Süfyan 641 yılında Medine’de vefat etmiştir. Cenaze namazı Hazret-i Ömer(RA) tarafından kıldırılmıştır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir