EBU KAYS BİN HARİS (RA)

Mekke’de dünyaya gelen Ebu Kays bin Haris, Kureyş’in Sehm oğulları koluna mensuptur. Dedesi Kays bin Adiy, Kureyş’in ve Mekke’nin önde gelen güçlü kişilerindendi. Babası Haris bin Kays ise Mekke’nin azılı kişileri arasında yer almış, İslamiyeti kabul etmemek için elinden geleni yapmış ve Kur’an ile alay etmiştir. O ve onun gibiler için Hicr Suresi 91 ve 95 nci ayetleri nazil olmuştur.

“Kur’an ile alay edip ona varakpare ve büyücü şeyleri diyenler. İçin yemin olsun ki, onların hepsinden bunun hesabını soracağız. Ne yapmak istediklerinin hesabını isteyeceğiz. Müşriklerden yüz çevir. Vazifene devam et. Biz alay edenlerin hakkından geliriz!”

Babasının İslam düşmanlığına rağmen Ebu Kays bin Haris, davetin ilk günlerinde İslamiyeti kabul edip ilk Müslümanlar arasında yeralmıştır. İslam düşmanı azılı baba oğlu Ebu Kays bin Haris’e her türlü işkenceler yaparak onu dininden döndürmeye çalışmışsa da Haris bütün bu zorluklara göğüs gerip imanından taviz vermemiştir.

İslamiyetin başlagıcında hak daveti işitip kabul eden Ebu Kays bin Haris, kendisine yapılan işkence ve zulümlerin artması üzerine Habeşistan’a hicret etmeye mecbur olmuştur. Diğer Müslümanlarla beraber Allah yolunda İkinci Habeşistan hicretine katılmıştır. Habeşistan’da uzun süre kalan Ebu Kays, Bedir Savaşından sonra Medine’ye gelmiştir.

Peygamber Efendimiz(ASM) ile birlikte Uhud Savaşına katılmış. Uhud Gazvesinden sonra Ebu Kays bin Haris, Hendek ve diğer bütün Gazvelere iştirak etmiştir. Mekke’nin fethi ve Huneyn Savaşında da bulunmuştur. Veda Hacc’ına da Peygamber Efendimiz ile birlikte katılan Ebu Kays bin Haris daha sonra Medine’ye dönmüştür.

Ebu Kays bin Haris,Hz. Ebubekir (RA)ın hilafeti zamanında yapılan bütün savaşlara da katılmıştır. Yalancı Peygamber Müseylemeye karşı Yemame Savaşında şehid olmuştur.(M.Asım Köksal İslâm Tarihi kitabından derlenmiştir.)

Hicretin On İkinci yılında şehid düşmüştür.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir