CENNETLE MÜJDELENEN SAİD BİN ZEYD (RA)

Aşare-i Mübeşşere’den, yani dünyada iken  Cennetle müjdelenen On Sahabi’den birisi olan Said bin Zeyd, Mekke’de İslamı ilk kabul edenlerdendir. İslamiyet öncesi babası Zeyd bin Amr, putlara tapmaz, Allah’a inanırdı. Oğlu Said’e de sık sık, “Bir Allah’a mı? Yoksa bin ilaha, putlara mı inanayım?” der, onu Allaha inanmaya teşvik ederdi. Peygamber Efendimiz(ASM), Said’e Müslüman olmasını söyleyince, Hazret-i Ömer’in kızkardeşi olan hanımı Fatima ile birlikte hemen Müslüman oldu.

Said bin Zeyd’in İslam’ı hemen kabul edişinde ailesinin büyük payı vardı. Ailesi cehalet adetlerinden uzak bulunuyordu. Babası Zeyd temiz ruhlu, Allah’ın var­lık ve birliğine inanan bir insandı. O, daha Peygamberimiz vahye mazhar olma­dan önce müşrik değil, tevhid inancındaydı. Hz. İbrahim’in dini üzerinde bulunduğunu ifade eder, “Benim ilahım İbrahim’in Allah’ı, dinim de İbrahim’in dini.” derdi.

İslam ile şereflenen Said bin Zeyd, Hz. Ömer(RA)ın da İslam’a girmesine vesile oldu. Mekkeliler’in Hz. Peygamber’i öldürme kararını uygulamak üzere harekete geçen Ömer, kız kardeşi Fatıma’nın müslüman olduğunu öğrenince Said bin Zeyd’in evine giderek onu hanımı ile birlikte tartakladı. Ancak Said’in sabırlı davranması ve sorulan sorulara inandırıcı cevaplar vermesi üzerine Ömer onları bıraktı ve okunan Kur’an’ı dinledikten sonra iman etmeye karar verdi.

Said bin Zeyd Müslüman olunca, Mekke’deki diğer müminler gibi müşriklerden çok eziyet çekip, işkence gördü. Mekke’de suikast, işkence, zulüm ve tazyikler artınca, Peygamber Efendimiz(ASM)ın müsaadesi ile önce Habeşistan’a sonra da Medine’ye hicret etti.

Medine’de Resûl-i Ekrem’in yakın çevresinde bulunan Zeyd, Mekke müşrikleri başta olmak üzere Hz. Peygamber aleyhinde faaliyet gösterenler hakkında bilgi toplama konusunda önemli görevler yaptı. Bedir Gazvesi’ne sebep olan Mekkeliler’in Suriye kervanı hakkında bilgi toplamakla görevlendirildiği için savaşa fiilen katılamadı; ancak ganimetten payı tam olarak verildi ve gördüğü hizmete karşılık cihad sevabını da alacağı kendisine müjdelendi.

Abid, zahid ve Allah yolunda mücahit olan Said(RA), Uhud ve Hendek gazveleri, Hudeybiye Antlaşması, Mekke’nin fethi, Huneyn ve Tebük Seferi ile Veda haccında bulundu. Resul-i Ekrem’in vefatından sonra da önemli görevler üstlendi.
Said bin Zeyd, Hazret-i Ebu Bekir halife olunca, ona biat etti. Hazret-i Ömer’in hilafeti zamanında, Ecnadeyn savaşında süvari kuvvetlerine, Fihl savaşında piyade birliklerine kumanda etti. Şam’ın kuşatılmasına katılıp, şehrin fethinde bulundu.

Said bin Zeyd, Hz. Osman’ın hilafeti döneminde fitne olaylarının ortaya çıkmasından sonra Medine de Akik’e çekildi ve iç çekişmelerden uzak bir hayat yaşadı. Hz. Osman ve Ali dönemlerinde her ikisi hakkında yapılan kötü propagandaları önlemeye çalıştı.

Medine yakınında bulunan Akik vadisindeki evinde ziraatla uğraşan Said bin Zeyd, 671 yılında vefat etti.Cenaze namazını Abdullah bin Ömer’in kıldırmasından sonra Cennetü’l  Baki‘ye defnedildi.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir