AKİL BİN EBU TALİP (RA)

Akil bin Ebu Talip, Miladi 577 yılında Mekke’de doğdu. Künyesi Ebu Yezid, babası Ebu Talip bin Abdülmuttalip, Annesi Fatıma bint-i Esed bin Haşim, Hz. Ali ve Hz. Cafer-i Tayyar’ın abisidir.

Peygamber Efendimiz(ASM)ın amcası Ebu Talip’in ikinci oğlu olan Akil, Cahiliye döneminde Kureyş kabilesi arasında hakemliğine başvurulan dört kişiden biri. İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında İslama yakınlık duyan fakat hemen kabul etmeyen Akil, Mekke’li müşriklerin yaptığı işkencelerden çekinerek düşüncesini açıklamadı, ancak inkar da eden bir davranışta da bulunmadı.

Mekke müşriklerinin baskısı ile Bedir Gazvesine müşrikler safında katıldı. Savaşın sonunda müslümanlara esir düştü. Kurtuluş fityesini amcası Abbas bin Abdülmuttalip ödedi. Akil’in müslüman olduğu tarih konusunda değişik rivayetler vardır. Kimine göre İslam’ı kabul edişi Hudeybiye Anlaşmasından önce, kimine göre ise Mekke fethinden önce. Müslüman olan Akil bin Ebu Talip, Mekke’de kalmayıp, hemen Medine’ye hicret eder. Medine’de hayatını tamamen Rasulullah’ın huzurunda geçirir ve Onun yanından ayrılmazdı.

Akil bin Ebu Talip, kardeşi Cafer-i Tayyar ile birlikte Mute seferine iştirak etti. Bu savaşta kardeşi Cafer şehid oldu, kendisi de seferden dönüşte ağır bir hastalığa yakalandı. Daha sonra Huneyn Gazvesine katıldı.Bu gazvede büyük kahramanlıklar sergiledi. Herkesin dağıldığı anda Efendimiz (ASM)ın etrafında kalkan olan sahabeler arasında yer aldı.

Her fırsatta Rasulullah’a bağlılığını ve sevgisini göstermeye çalışan Akil bin Ebu Talip’i Efendimiz(ASM) da severdi. Birgün kendisine şöyle iltifatta Bulunmuştur:

”Ya Akil! Ben seni iki cihetten seviyorum. Birincisi, yakın akrabam olduğun için, ikincisi, amcamın seni sevdiğini bildiğim için.” (İbn- Sad IV,42-44)

Hazırcevap bir zat olarak bilinen Akil bin Ebu Talip, uzun bir ömür yaşadı ve Hicretin 60 ncı Miladi 680 yıllarında Medine’de vefat etti.

Allah O’ndan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir