MOLLA YASİN SAATÇİOĞLU

Molla Yasin Saatçioğlu l876 ve l965 yılları arasında Van’da yaşamıştır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin dost, talebe ve harp arkadaşıdır.

Van’ın Kurtuluş Savaşı Kahramanlarından olan Molla Yasin Saatçioğlu, Üstad Hazretleri ile birlikte Van’da On Beş yıl beraber olduğunu, hatıralarında şöyle anlatır:

“Seydâ ile birlikte on beş yıl kadar beraber bulunduk. Aynı zamanda tevellütlerimiz de beraberdir. İkimiz de 1876 doğumluyuz. Günlerimiz harb cephelerinde, Van’da ve Erek Dağında geçmiştir. Bir gün yolda kendisine üç hususu niçin terk ettiğini sormuştum. Bunlar, evlenmek, ilmî elbise giymek ve hacca gitmekti.

Bu meselelere Nurlardaki gibi cevap verdi. Hicaz’a gitmenin maddî imkânlarla olacağını, kendisinin bu imkâna sahip olmadığını söylemiş, ‘Fakat günde beş defa Allahu Ekber diyerek niyeten, hayâlen yüzünü Beytullaha çevirmek, o şekilde ibadet edebilmek büyük mazhariyettir’ diye ders vermişti.

Üstad Hazretlerinin,her vaktini ibadet ve dualarla geçirdiğini söyleyen Molla Yasin, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili şöyle konuşmuştur:

“Harpte büyük bir alayın başına geçti. Gönüllü fedailerle, milis teşkilâtının başında çarpıştı. Bu çarpışmanın neticesi Bitlis’te yaralı olarak esir düştü. İki sene kadar Rusya’da esir kaldı. Esaretten kurtulması da hârika ve kerâmetkârane bir hâdisedir. Onların dilini bilmediği halde Allah’ın yardımıyla o esaretten kurtuldu, vatana döndü. Van’dan alınıp da Isparta’ya götürüldükten sonra bir daha görmek nasip olmadı. İnşaallah bizi öbür dünyada da terk etmez.”

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir