Yazılar

ŞEYTANDAN DAHA ŞEYTAN

YEDİNCİ MİSAL: Muhaddisler, nakl-i sahihle İbni Mes’ud’dan beyan ediyorlar ki: İbni Mes’ud dedi: Batn-ı Nahl denilen nam mevkide, Nusaybin ecinnîleri ihtidâ için Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma geldikleri vakit, bir…

HAFIZ SAİD NURİ ERTÜRK

Hafız Said Nuri Ertürk, Isparta'nın Çobanisa köyünde 1933 yılında doğmuştur. Risale-i Nur'un neşrine ve tanıtımına büyük hizmetleri geçen, Kuleönlü Hafız Mustafa Ertürk'ün oğludur. Çocuk yaşında babasından aldığı…

OKÇU VAKID BİN ABDULLAH (RA)

Abdullah bin Abdi Menaf'ın oğlu olan Vakıd bin Abdullah Mekke de dünyaya gelmiştir. Peygamber Efendimiz(ASM)ın insanları gizlice İslama davet ettiği dönemde müslüman olmuştur. Vakıd, müşriklerin müslümanlara yaptığı her…

MÜCAHİD SAHABİ EBU UBEYDE BİN CERRAH(RA)

Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabiden birisi olan Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın,asıl ismi “Amir” künyesi “Ebu Ubeyde”dir. Dedesine nispetle de “Ebu Ubeyde bin Cerrah” olarak meşhur olmuş­tur. Beni Haris kabilesinden…