Yazılar

ISSIZ SAHRALAR SUSUZ ÇÖLLER

Muhterem Efendim, sevgili Üstadım; Yirmi Dokuzuncu Mektubun bir kısmını nasıl bulduğum ferman buyuruluyor. Bu hususta ne yazabilirim, ne gibi bir fikir dermeyan edebilirim? Risalelerin her birisinin nurları bir, fakat mevzuları ayrı,…

ATABEYLİ HAFIZ KÜÇÜK LÜTFÜ

Risale-i Nur'un Lahika Mektuplarında ismi sıkça geçen Küçük Lütfü, 1900 yılında Isparta'ya bağlı Atabey'de doğmuştur. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, ''has talebelerin içinde letâfet-i kalbiyle mümtaz Küçük Lütfi'' iltifatına…

MÜEZZİN ŞEM’İ GÜNEŞ

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Barla Talebeleri arasında yeralan Şem'i Güneş, 1883 yılında Barla da doğmuştur. 1927 yılında Barla'ya gelen Üstad Hazretlerine o yıllarda talebe olmuştur. Üstad Hazretleri'nin de namaz kıldığı…

TÜCCAR BEKİR (DİKMEN) BEY

Nur Risalelerinin muhtelif yerlerinde ismi, ve hizmetleri geçen Bekir Dikmen Bey,1898 de Barla'da doğdu. Barla'lı, ticaretle uğraşan varlıklı bir ailedendi. Üstad Said Nursi Hazretlerinin, Barla'daki ilk talebelerindendir. Risale-i Nur'ları…