Yazılar

GÜNEŞ BİR, AY BİR, SU BİR

BİRİNCİ ALÂMET VE HÜCCET ki,   وَحْدَهُ   (Allah Birdir) kelimesi onun neticesidir. Herşeyde bir vahdet var. Vahdet ise, bir vâhide delâlet ve işaret eder. Evet, vâhid bir eser, bilbedahe vâhid bir sâniden sudur eder.…

ALLAH’IN İSİM VE SIFATLARI

Cenab-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarını, Celalî, Cemalî ve Kemalî diye, üçe ayırmak mümkündür. Yalnız bu isimler kesin hatlarla birbirinden ayrılmazlar. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Esma tecellilerini izah ettiği…

NUR HİZMETİNİN FAYDALARI

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, İman ve Kur'an hizmeti olan Risale-i Nur hizmetinin pekçok faydaları olduğunu söylemekte. Bunlardan bazıları ise şöyle : 1- Manevi cihat, insan sevabını ahirette alacak, 2- İnsanlara iyiliği…