NUR HİZMETİNİN FAYDALARI

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, İman ve Kur’an hizmeti olan Risale-i Nur hizmetinin pekçok faydaları olduğunu söylemekte. Bunlardan bazıları ise şöyle :
1- Manevi cihat, insan sevabını ahirette alacak,
2- İnsanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırmak farz bir ibadet,
3- İman hizmeti, kainatta en büyük ibadet,
4- İlim tahsil etmek, her Müslümana farz,
5- Tefekkür, herşeyi inceden inceye düşünüp öğrenmeye çalışmak ibadet,
6- Hedef, imanla kabre girmek. İnsanın bu dünyadaki en büyük gayesi.
Dünyaya ait faydalarıysa, Rızıkta bereket, Kalbte rahatlık ve sevinç, geçim derdinde kolaylık, işlerde başarılı olmak.

İKİ TÜRLÜ ATEŞ

1- Dünya da ateş, mümin için meşakkat sıkıntı ve musibettir. Kalbi terbiye ederken çekilen sıkıntılardır.
2- Kalbini terbiye edemeden ölmüş mümin için ateş cehennemdir.
Ya dünyada kalbini terbiye edeceksin onu inkişaf ettireceksin veya ahirette ateşle azapla terbiye edilecek. Allah dünya da veya ahirette müminin kalbini nura değiştirecektir. Kafirin çürümüş, kokuşmuş kalbi ateşle nura inkılap etmez.

DÜNYA’NIN ÜÇ YÜZÜ

Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur’da bir Hadisi Şerifin izahını yaparken dünyanın üç yüzü olduğunu söylemekte.
1- Mektep yüzü, Allah’ın isim ve sıfatlarının okunup öğrenip talim edildiği yüzü. İnsana lüzumlu olan yüz.
2- Mezraa, ahiretin tarlası ziraat yapılan yüzü burada ekilen sevap tohumları orada biçilecek, bu yüz de insana lazım küsülemiyen yüz,
3- Oyun yüzü, nefis ve arzuların oyun yeri. Tehlikeli ve küsülecek yüzüdür. İşte bu yüz sinek kanadı kadar değersiz.

NASIL ALLAH’A DOST VE MUHATAP OLURUZ ?

Allah’ın isim ve sıfatlarının tecelli ve perdelerini hayatımızda uygulayarak, dost ve muhatap oluruz. Adalet sıfatı, işlerimizde adil olarak, Kuddüs sıfatını hayatımızda maddi manevi temiz olmayı prensip edinerek, Kerem sıfatını insanlara karşı lütufkâr olmayı onlara karşı daima ikramda bulunarak.
Netice, Efendimiz (ASM) sünnetine uyma nisbetinde bizde derecemize göre Habibiyet makamının gölgesine gireriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir