ALLAH’IN İSİM VE SIFATLARI

Cenab-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarını, Celalî, Cemalî ve Kemalî diye, üçe ayırmak mümkündür.

Yalnız bu isimler kesin hatlarla birbirinden ayrılmazlar. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Esma tecellilerini izah ettiği Risale-i Nur’larda, ”Cemâlin gözünde Celâl” veya ” Celâlin gözünde Cemâl” olduğuna dikkatimizi çekmektedir.

Denizlere veya Semaya  baktığımızda ilk önce Celâl mânası dikkatimizi çeker. Sema’nın ve deniz’in muhteşem bir güzelliği, Cemâli, ve sonsuz mükemmelliği, Kemâli  de vardır. Fakat ilk bakışta insanın kalbinde korku ve hayret manası uyanır. Celal ve azamet tecelli eder. Sonra içimizden bu muhteşem varlığı yaratmak ancak Allah’a mahsustur deriz. Yine görülen mükemmellik te Kemalî’dir. Sema’da ve deniz de Cemâl, Kemâl, hem de Celâl birlikte görülür, seyredilir.

Celali isimler, insanın kalbinde korku ve dehşet, ceza, ateş  ve cehennem olarak tecelli eder. Celalî isimler, Celîl, Azîz, Cebbar, Mütekebbir, Kahhar, Azim, Mümit, Müzill, Müntakim, Müteal, Kebir, isimlerden bazılarıdır.

Cemali isimler, insanın kalbinde, ümit, mükafat, ödül, ve cennet olarak tecelli eder. Rahmân, Rahîm, Cemîl, Musavvir, Müzeyyin, Rezzak, Kerîm, Şâfi, Gaffar, Tevvab, Muhyi, Mücemmil Settar, Şafi, Cemalî isimlerden bazılarıdır.

Kemalî isimler, Âlim’dir, olmuş ve olacak her şeyi bilir. Kadir’dir, gücü her şeye yeter, Basir’dir, her şeyi görür, Semi’dir, her sesi işitir. Kemalî isimler, Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın, Kadim, Bâki, Alîm, Hakîm, Kuddüs, Selâm, Ehad, Samed, Hayy, Kayyum, Ferd, Kadir, Basir, Semi, bazılarıdır.

Bu isimlerin ibadetleri nasıl?

İnsanın kalben, bedenen ve konuşarak olmak üzere üç temel ibadet şekli vardır. Allah’ın ibadete layık olduğu vasıfları Celâl, Cemâl ve Kemâl olmak üzere üçtür. İnsan üç temel ibadet şekli ile Allah’ın üç temel vasfına mukabele eder.

Celâl sıfatına yapılan ibadet,hürmeti ifade eden tekbir, Allah’ın büyüklüğünü söylemedir. İnsan Allah’ın celaline, azametine ve kibriyasına karşı, sözle Allahu Ekber der. Bu kelime, kalben korkuyu, bedenen de hürmeti içine alan  ibadetlerdir.

Cemâl sıfatına yapılan ibadet ise, şükürdür. İnsan Allah’ın cemalinden gelen ikram ve ihsanlara karşı, Elhamdülillah diyerek mukabele eder.

Kemâl sıfatına mukabil yapılan ibadet ise, tesbihdir. Yani insan Allah’ın kusur ve eksiklerden arı,temiz ve  bütün mükemmel sıfatlar ile vasıflanmış olduğunu sözle Sübhanallah, kelimesi ile ifade eder.

”Allah’ım, bizi Sana zikreden, Sana şükreden, Sana itaat eden, Sana kusurunu bilerek yalvaran ve Sana tevbe eden kimseler eyle. Amin”

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir