Yazılar

KARINCA MİLLETİ

Risale-i Nur'larda geçen ''karınca milleti'' ile ilgili bölümde anlatılmak istenen nedir? Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Denizli Mahkeme Müdafaasında, Eskişehir Mahkemesinde kendisine sorulan bir suale verdiği cevapta…