Yazılar

İNSANIN EVİ KÜÇÜK DÜNYASIDIR

Dördüncü delil: Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir cennet, bir melce bir tahassungâh ise, aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır. Ve…

PEYGAMBER EFENDİMİZ(ASM)IN İKİNCİ EVLİLİĞİ

Peygamber Efendimiz (ASM)ın ikinci evliliği nasıl olmuştur? Peygamberliğin 10 ncu yılında, Hz. Hatice(RA)ın vefatından sonra Peygamber Efendimiz(ASM) çocukları ile birlikte O'nun eksikliğini yaşamaktaydı. Bir gün Efendimiz(ASM)ı…

ZÜBEYR AĞABEY’DEN GELEN ÇÖZÜM

Zübeyir Ağabey’i tanıyan hemen herkesin hayatına çok önemli etkileri olmuştur. O'nun en büyük özelliği birine ders vermek istediği zaman o konuyu sohbetin içine gizlerdi. Bu konuda Hekimoğlu İsmail Ağabeyin, hanımı ile aile…