Yazılar

DİNSİZLİĞİ KALDIRACAĞIM

Birinci cihet: Din-i İsevînin hakikîsini esas tutan İsevî ruhanîlerin cemaati ve onlara karşı dinsizliği tervice başlayan cemaat tecessüm etseler, bir minare yüksekliğinde bir insanın yanında, bir çocuk kadar da olamaz. İkinci…

AFRİKA’YA İLK HİCRET

Habeşistan'a yapılan ilk hicret ne zaman yapıldı, ilk hcret edenler kimlerdi? Peygamber Efendimiz (ASV), peygamberliğinin beşinci Miladi 615 yılında, Kureyşlilerin amansız eziyet, hakaret ve işkencelerine karşı müslümanlara…