AFRİKA’YA İLK HİCRET

Habeşistan’a yapılan ilk hicret ne zaman yapıldı, ilk hcret edenler kimlerdi?

Peygamber Efendimiz (ASV), peygamberliğinin beşinci Miladi 615 yılında, Kureyşlilerin amansız eziyet, hakaret ve işkencelerine karşı müslümanlara hicret emrini verdi.

Resûl-i Ekrem Efendimiz, bir gün sahabelerine, “Siz bâri yeryüzüne dağılın. Allah Teâla sizi yine bir araya getirir.” dedi. Sahabîler, “Yâ Resûlallah, nereye gidelim?” diye sorunca da eliyle Habeşistan`ın bulunduğu tarafı işâret ederek,

“Siz Habeş ülkesine gitseniz iyi olur. Habeş Hükümdarının yanında hiç kimse zulme uğramaz. Orası doğruluk yurdudur. Umulur ki, Allah, sizi orada ferahlığa kavuşturur.” buyurdu.

Efendimiz (ASV) ın bu emri ve tavsiyesi üzerine 10’u erkek 5’i kadın on beş kişilik bir sahabi kafilesi dinlerini yaşamak ve insanlara anlatıp yaymak gayesiyle yurtlarını, bağ ve bahçelerini, anne ve babalarını, akraba ve komşularını terk ederek, yabancı bir diyara doğru gizlice Mekke’den çıkarak Habeşistan’a doğru yola koyuldular.

İslâm’da ilk hicret şerefine nail olan Osman bin Maz’un başkanlığındaki kafileyi şu zâtlar teşkil ediyordu:
Hazret-i Osman ve hanımı Hz. Rukiyye, Zübeyr bin Avvam, Ebû Huzeyfe bin Utbe hanımı Sehle ve evlatlığı Salim, Mus`ab bin Umeyr, Abdurrahman bin Avf, Ebû Seleme ve âilesi Ümmü Seleme, Amir bin Rabia ve âilesi Leylâ, Süheyl bin Beydâ, Ebû Sebre bin Ebî Rühm ve hanımı Ümmü Külsüm.

Böylece,Habeşistan`a varan ve Habeş Necaşisi (hükümdarı) tarafından gayet müsbet karşılanan İslâm’ın ilk hicret kafilesi hem dinlerini hür ve serbest olarak yaşamaya başlamış, hem de Afrika’yı İslam ile tanıştırmışlardı.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir