NUMAN BİN ADİY(RA)

Numan bin Adiy, Mekke de doğmuştur. Adiy bin Nadle’nin oğludur. İslamiyeti ilk tebliğ yıllarında çocuk yaşta kabul eder ve babası ile birlikte İkinci Habeşistan hicretine katılır. Şair olup şiir ve edebiyata düşkünlüğü ile tanınır. Habeşistan’da uzun süre kalır. Daha sonra diğer müslümanlarla birlikte Medine’ye gelir.

Numan bin Adiy hakkında tarihi kaynaklarda fazla bir bilgi yoktur. Sadece Hz. Ömer(RA) halifeliği döneminde meydana gelen bir olayla bilinir. Hz. Adiy bin Nadle’nin oğlu Numan, şair ve şiire düşkün edip biri olarak tanınır. Hz. Ömer (RA) döneminde vali olarak tayin edilir. Yazmış olduğu bir şiirinde kadına laf atarcasına övgüde bulunduğunu Hz. Ömer’in duyması sonunda görevden alınır. Numan bu gazelden amacının şiir yazmak olduğunu söyler fakat bu özrü kabul edilmez.

Numan bin Adiy, Hz. Ömer(RA) hesap verirken, yazmış olduğu gazel şeklindeki şiirinden maksadının sadece şiir olduğunu beyan eder, fakat bunu kabul etmeyen Hz. Ömer(RA),

”Böyle şiir yazdıktan sonra bana vali olamazsın” diyerek onu azleder.

Numan bin Adiy, ne kadar özür beyan etmişse de Halife Hz. Ömer(RA) ona bir daha görev vermez. Kaç yaşında ve kaç yılında vefat ettiğine dair bir bilgi yoktur.(El İsabe İbn-i Hacer, 4 553)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir