MA’MER BİN HARİS (RA)

Mekke’de doğan Ma’mer bin Haris, Kureyş’in Cumah Oğulları koluna mensuptur. Sahabeden Osman Bin Maz’un yegeni olan Ma’mer bin Haris, Hatib ve Hattab bin Haris’in kardeşidir.  Rasulullah’ın Darül Erkam’a girip halkı gizlice İslama davete başlamasından önce müslüman olmuştur.

İslamiyeti kabul eden Ma’mer, diğer müslümanlar gibi o da müşriklerin eza, cefa ve işkencelerine maruz kalır. İmanından zerre kadar taviz vermeyen Ma’mer,onların bütün zorbalıklarına göğüs germiştir. İslamiyeti seçen Ma’mer,daha sonra daima Rasulullah’ın etrafında bulunmuştur.

Hicret izni çıkınca Ma’mer, kabilesinden müslüman olanlar ve kardeşleri ile birlikte Allah yolunda Habeşistan hicretine katılır. Mekke’de birçok kişinin müslüman olduğu haberi üzerine Mekke’ye dönen Ma’mer bin Haris ve kardeşleri ile birlikte Hicreti Nebevi esnasında Mekke’den Medine’ye hicret ederek Medine’ye yerleşmiştir. Rasulullah, onu ensardan Muaz bin Afra ile din kardeşi ilan etmiştir.

Bedir Gazvesine Rasulullah(ASM) ile birlikte katılan Ma’mer bin Haris, Ashab-ı Bedir şerefine ulaşan sahabelerdendir. Uhud, Hendek Gazvelerine de iştirak eden Ma’mer bin Haris, Hudeybiye sulh anlaşmasınada katılıp Biat-ı Rıdvan’da da bulunmuştur.

Peygamber Efendimiz(ASM) ile birlikte Mekke Fethine, Huneyn’ne Taif kuşatmasına katılmıştır. Tebük Seferi’ne iştirak eden Ma’mer bin Haris, Rasulullah(ASM) ile Veda Hacc’ında da yer almıştır.

Hz. Ebubekir(RA) döneminde dinden çıkan mürtedlerle yapılan savaşlara katılan Ma’mer bin Haris, Hz. Ömer devrinde vefat etmiştir. Ma’mer bin Haris’in kabri Medine’de Cennetü’l Baki’dedir. Allah ondan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir