İLK MÜMİNLERDEN UTBE BİN GAZVAN(RA)

Utbe bin Gazvan, ilk müslümanlardan olup, Allah yolunda büyük mücadele veren usta okçulardan biridir.Kureyş’in bütün şiddet eziyet ve zulmüne rağmen Resûlullah’a biat eden ilk müslümanlardan olan Utbe, davanın zorluk ve korku günlerine kardeşleriyle birlikte direnir. Habeşistan’a hicret emrine Utbe nin Gazvan da katılır ve oraya hicret eder.

Habeşistan’ta fazla kalamayan Utbe, daha sonra Mekke’ye geri döndü ve Resûlullah’ın yanında kaldı. Medine’ye hicret etme zamanı gelince de Utbe müslümanlarla birlikte hicret etti.

İlk Muhacirlerden olan Hz. Utbe, Bedir Savaşı’na da katıldı. Müslümanlar arasında bilinen en iyi okçulardan birisi olan Utbe bin Gazvan, Bedir Savaşı’nda büyük kahramanlıklar gösterdi. Bu savaşta, yanında oğlu Habbab da vardı. Baba, oğul Allah’ın dinini ve kelamını yüceltmek için canla başla savaştılar.

Hz. Ut­be daha sonra Peygamber Efendimiz ile birlikte bütün savaşlara katılmıştır. Utbe(RA) hayatı boyunca katıldığı bütün savaşlarda mızrak ve okunu büyük bir ustalıkla kullanmıştır

Peygamber Efendimizin(ASM)’ın, ihtimam ve hassasiyetle yetiştirdiği Suffe Ashâbı’ndan olan Utbe bin Gazvan(RA),bir müddet Medine’de Hz. Re­sû­lul­lah’ın hizmet ve sohbetinde bulunmuş daha sonra ise, İran taraflarındaki cihata katılmıştır.

Hz. Ömer(RA)ın halifeliği döneminde pek çok fetih hareketinde bulunan Utbe Bin Gazvan, Basra bölgesini de fethetti. Hz. Ömer(RA),Basra’nın fethiyle görevlendirdiği Hz.Utbe’ye şöyle hitap etmiştir: “Sen ve beraberindekiler, Arapların son ve İran’ın bize en yakın hududuna ka­dar gidin. Allah’ın bereket ve yardımı sizinle olsun. Allah’tan korkun. Şunu bil ki, sen harbin en dehşetli yerine gidiyorsun. Allah sana yardım etsin. [Bahreyn civarında bulunan] Alâ bin Hadremî’ye mektup gönderiyorum. O, harp taktikle­rini bilen, büyük bir mücahittir. Onunla istişare et. Ona danış. Halkı, Allah’ın yü­ce dinine çağır. Davetini kabul edenleri sen de kabul et, kabul etmeyenlerden ise cizye al. Cizye de vermezlerse, ruhsat kılıcındır. Allah’tan kork ve dikkatli hareket et. Halkı cihada teşvik et.”

Hz.Utbe Basra’nın fethinden sonra Basra Valiliğine getirildi. Vali olarak şehrin camisinde okuduğu ilk hutbesi oldukça ibretlidir. Hutbesinde İslâm’ın ilk yıllarındaki mahrumiyet ve sıkıntılardan örnekler veren Utbe artık eski durumun sona erdiğini ve rahat bir hayat sürmeye başladıklarını söylemiş, ancak bu gelişmenin aynı zamanda tehlikeli olduğunu ifade ederek insanları dünyaya kapılmamaları hususunda uyarmış, dünya hayatının kısalığına dikkat çekip onları hayırlı amellere öncelik vermeye çağırmıştır.

Hz. Utbe bin Gazvan, Basra’da işlerini düzene koyduktan sonra Hicaz’a gitmeyi arzu etti. Medine’ye gelince Hz. Ömer’le görüştü. Valilikten istifa etmek istediğini söyledi. Fakat Hz. Ömer istifa isteğini geri çevirdi, Basra’ya, vazifesine geri dönmesini istedi. Hz. Utbe ısrar etti, fakat netice alamadı. Dönüp vazifesinin başına tekrar geçmek üzere yola koyuldu. Cenâb-ı Hakk’ın bir hikmeti olarak, yolda atından düştü, vefat etti. Allah ondan razı olsun!

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir