HARİS BİN HALİD (RA)

Kureyş’in Teym b. Murra Oğullarından olan Haris b. Halid Mekke de doğmuştur. İslamın ilk yıllarında Hanımı Reyta Hatun ile birlikte kelime-i şehadet getirerek ilk müslümanlar arasında yeralmıştır.

O yıllarda Efendimiz (ASM), İslamı gizli gizli yürütüyor, sadece çok güvendiği insanlara İslamı tebliğ ediyordu. Davet uzun süre böyle devam etti. Birçok sahabe müslüman olduğunu gizlemek zorunda kalmışlardı. Buna rağmen müşriklerin ağır baskı ve işkencelerinden müslümanlar kurtulamamışlardı.

Hz. Hatice(RA) da o yıllarda Efendimiz(ASM) ile birlikte dini tebliğ etmeye başlar. Mekkeli hanımlar arasında Allah’ın varlığını ve Efendimiz(ASM) Peygamberliğini anlatarak onları İslama davet eder. Hz. Ebubekir(RA)ın dayısının oğlu olan Haris b. Halid, birgün Hakin bin Hizam ile birlikte oturan Ebubekir’in evine gelip aralarında şöyle konuşurlar.

”Hanımlarımız, senin amca kızın Hatice’nin onları ziyaret ettiğini ve o sırada ”Hatice, eşinin Peygamber olduğunu, putları bırakıp Allah’a iman ettiklerini” söylemiş” diyince Halid susar, İslamı kabul ettiğini gizler.

Putlara tapmayı bırakıp İslam ile şereflenen Haris b. Halid, zevcesi Reyta Hatun ile birlikte İkinci Habeşistan hicretine katılır. Evlerini, yuvalarını, topraklarını terkederek, İslam yolunda inançlarını yaşayacakları Habeşistan’a gelirler.

Haris b. Halid(RA)ın Habeşistanda Musa, Aişe, Zeyneb ve Fatma isimlerini verdikleri çocukları dünyaya gelir. Tarihi kayıtlarda Haris b. Halid ile ilgili fazla bilgi yoktur. Kendisinin Habeşistan’da, çocuklarının ise Medine’ye hicret için yola çıktıkları zaman yolda Reyta b. Halid ve kızı Fatma hariç diğerlerinin vefat ettiği kaydı yeralır. Allah O’nlardan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir