FİRAS BİN NADR (R.A)

Mekke’de doğan Firas bin Nadr, Kureyş kabilesinden olup, İslamiyeti ilk günlerde kabul edenlerdendir. Babasının ismi, Nadr bin Haris, künyesi ise, Ebu’l-Haris dir.

Kureyş müşrikleri, Habeş ülkesinden Mekke’ye dönen muhacir müslümanların Habeş Necaşi’si tarafından çok iyi korunduğunu öğrenip, onlardan yakaladıklarını en ağır işkencelere uğratmaya başladıkları zaman, Peygamberimiz onların Habeş ülkesine ikinci kez hicret etmelerini tavsiye etti.

Kureyş müşriklerinin Müslümanlara ağır baskısı ve işkencesi sonrası Habeşistan’a hicret eden ikinci kafilede Firas bin Nadr’da yeralmıştır.

Müslümanlar hem işkence ve baskılardan kurtulup hemde İslam’ı tebliğ etmek için Habeşistan’a hicret etmişlerdir. Habeşistan’da uzun bir süre kalan Firas bin Nadr, Hayber’in fethinden sonra Cafer bin Ebu Talip’le birlikte Medine’ye dönmüştür. Bu arada kendisi Habeşistan’da iken Bedir Savaşı’nda babası Nadr bin Haris, müşriklerin saflarında kalmış ve müşrik olarak da Bedir de öldürülmüştür.

Firas bin Nadr, Medine’ye geldikten sonra birçok seriyye ve gazvelere iştirak etmiştir. Mekke fethi, Huneyn Savaşı, Taif Kuşatması, ve Tebük Seferleri’ne katılmış, Resulullah (ASM) ile birlikte Veda Hacc’ında bulunmuştur.

Resulullah(ASM)’den sonra Hz.Ebu Bekr devrinde, mürtedlerle yapılan savaşlarda ve Suriye üzerine gönderilen ordulara katılmıştır. Firas bin Nadr’ın bütün ömrü hemen hemen savaş meydanlarında geçmiştir.

Hz.Ömer devrinde Suriye’de ki, Fetih ordularında bulunan Faris bin Nadr, Şam’ın Fethinde bulunduktan sonra Hicri 15. yılda yapılan Yermük Savaşı’nda şehid olmuştur. Allah, onlardan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir